Kinnitame, et Põhja ringkonnaprokuratuur analüüsis laekunud kaebuses välja toodud väiteid ning jõudis järeldusele, et Põhja prefektuuri seisukoht kriminaalmenetluse mittealustamise kohta on seaduslik ja põhjendatud ning selle tühistamiseks või muutmiseks puudub alus.

Kaebust lahendanud prokurör Lauri Jõgi selgitas, et kaebaja hinnangul takistas Tarand avaliku koosoleku läbiviimist ning lõhkus erakonnale kuulunud mikrofoni tekitades kahju 50 eurot. „Takistamine tähendab seadusest tulenevalt tegu, mis on suunatud koosoleku ärajätmisele või selle läbiviimise mõjustamine viisil, mis takistab koosoleku korraldajatel või osalejatel oma eesmärgi täitmist. Meedias ilmunud videosalvestistelt on selgelt näha, et Tarand tegutses üksi eesmärgiga verbaalselt sekkuda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Martin Helme sõnavõttu. Selline tegevus kestis lühikest aega, peale mida avalik koosolek jätkus ilma täiendavate vahejuhtumiteta. Seega ei ole tuvastatud tegevust, mis oleks takistanud koosolekul osalejatel tulla kogunemiskohta või korraldajatel jätkata koosoleku läbiviimist,“ põhjendas prokurör Lauri Jõgi.

Mis puudutab materiaalse kahju tekitamist, siis nii väärteomenetluses kui ka kriminaalmenetluses on riikliku süüdistuse esitamine võimalik üksnes juhul, kui on tuvastatud olulise kahju (ehk üle 4000 euro) tekkimine, mida antud juhul ei nähtu nii kuriteoavaldusest kui ka esitatud kaebusest.

Sellest tulenevalt asus Põhja ringkonnaprokuratuur seisukohale, et kriminaalmenetluse mittealustamine on seaduslik. Vastav määrus on kaebajale edastatud. Määrus ei ole veel jõustunud.

Tarand rääkis Delfile, et ta on tagasi saanud oma prillid, mille EKRE toetaja temalt Lossiplatsil toimunud meeleavaldusel peast napsas. Vahepeal rändasid need EKRE riigikogu fraktsiooni ja sealt edasi politsei kätte, kes need Tarandile loovutas.

Tarand naeris, et ta desinfitsineeris prillid korralikult ära enne kui need politseilt saanuna uuesti pähe julges panna.