Järgmisest graafikust on näha, et kuigi Eesti rahvaarv on langenud, on see toimunud paljuski mitte-eestlaste arvelt.