Peaminister Jüri Ratase sõnul on oluline, et läheksime kiiresti muutuvas maailmas tulevikule vastu ühtsena ja sildu ehitades. „Palju on küsitud, milline on meie Eesti tulevikunägemus ja unistus nüüd, kui oleme juba 27 aastat iseseisev riik ning palju saavutanud. Uued tehnoloogiad ja muutused ühiskonnas annavad võimalusi, millest veel paarkümmend aastat tagasi ei osanud unistadagi, ning toovad samas ka probleeme, millega aegsasti tegelemine mõjutab tulevikus meie elukvaliteeti väga märkimisväärselt.“

Ratas ütles, et peame vaatama kaugemale valimistsüklitest või koalitsioonilepingutest. „Strateegia „Eesti 2035“ koostamine annab selleks võimaluse. Järgmise pooleteise aasta jooksul on nii ekspertidel kui ka kõigil teistel meie inimestel võimalus osaleda riigi suurte eesmärkide kokku leppimises. Ühtegi ideed ei tohi kergekäeliselt laualt maha lükata. Olen veendunud, et jõuame strateegialoome käigus lähemale kitsaskohtadele, eesmärkidele ja lahendustele, mis aitavad viia Eesti edukalt aastasse 2035,“ rõhutas peaminister.

Plaanide kohaselt 2020. aasta kevadel valmiv strateegia peab andma järgmise 15 aasta lõikes selge pildi riigi peamistest eesmärkidest – mida tahame saavutada ning milliseid probleeme peame juba ennetavalt lahendama. Strateegia koostamise eesmärk on vähendada ka bürokraatiat ning valitsuse tasandi arengukavade killustatust ning hulka. Samuti teha riigi pikaajalised arengueesmärgid ja tegevused igale ettevõtjale, kodanikule ja ametnikule paremini mõistetavaks.

Riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago sõnul koostatakse strateegia konsulteerides suure hulga sotsiaalpartnerite, ekspertide, poliitikute ja ametnikega. „Tänasel avaseminaril osalevad üle saja organisatsiooni esindajad. Jätkame aruteluga Arvamusfestivalil, kus igal soovijal on võimalik kaasa rääkida. Alates septembrist algavad arvukad sisuüritused, mille fookuses on juba konkreetsete valdkondlike probleemide, eesmärkide ja lahenduste määratlemine. „Eesti 2035“ on mõtteline, kuid täiustatud jätk „Konkurentsivõime kavale „Eesti 2020““. Selle strateegialoome protsessi raames viime läbi ka järgmise Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodi planeerimise Eestis,“ sõnas Kattago.

Strateegialoomega on oodatud ühinema kõik eksperdid, kes tahavad rääkida kaasa Eesti järgmise 15 aasta arengusihtide seadmisel.