Isikuandmete kaitse seaduse vastu võtsid häälekalt sõna ajakirjandusorganisatsioonid, mis kartsid oma sõnavabaduse piiramist. Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi sõnul oli kokku aga umbes kümmekond huvigruppi, mis tahtsid eelnõu kohta oma arvamust avaldada, aga nende arvamust pole eelnõu menetlemisel ära kuulatud.

Kuna põhiseaduskomisjon menetles eelnõu kiirustades, siis lootis Ligi, et valitsus võtab eelnõu tagasi. Vastasel korral hääletab Reformierakond vastu.

Samuti on eelnõule vastu Vabaerakond, SDE ja EKRE. "Meile on vastuvõetamatu, et Euroopa Liit söödab oma määruseid ette nagu heina lehmale. Lisaks on tähtis ajakirjandusvabadus," kirjutas sellest sotsiaalmeedias EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison.

Nende nelja erakonna vastuhäältest piisab, et eelnõu läbi kukuks. Seetõttu oletasid mitmed poliitikud, et valitsus võtab ise eelnõu tagasi.

Homme riigikogus kolmandale lugemisele jõudva isikuandmete kaitse seaduse üks paragrahv puudutab Eesti ajakirjandusele kehtestatavaid nõudeid, mis on eelnõus karmimad kui nõuab Euroopa õigus. Ehkki Euroopa andmekaitse määrus ütleb, et ajakirjandus saab infot inimeste tegude kohta avaldada vaid juhul, kui eksisteerib "avalik huvi", siis lisati Reformierakonna ettepanekul veel omadussõna "ülekaalukas avalik huvi".

Sotsiaaldemokraatide juhatuse liikme ja endise Euroopa Parlamendi liikme Marju Lauristini sõnul on tegemist põhjendamatu ülereguleerimisega, mis aga kõneleb hoopis soovist ajakirjandusvabadust piirata. "Olin europarlamendis kõnealuse määruse üks autoreid ning olen hämmingus, et mõni poliitiline jõud Eestis tahab meid tõugata Ungari ja Poolaga sarnase sõnavabaduspiirangute suunas," lausus Lauristin.