Valitsus uuendas täna istungil oma tegevusprogrammi 2016-2019. aastateks ning tegi vahekokkuvõtteid senistest tulemustest.

„Tegevusprogrammi vahekokkuvõte näitab, et valitsus on teinud pühendunult tööd oma eesmärkide elluviimiseks. Tegevusprogrammi kaudu panustame Eesti rahvaarvu suurendamisse, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamisse, parema sotsiaalse sidususe saavutamisse ning meie riigi ja rahva julgeoleku kindlustamisse,“ ütles peaminister Jüri Ratas. Samas ta rõhutas, et palju tööd seisab alles ees: „Valitsusel pole aega ühtegi päeva niisama tiksuda. Meil on pikk nimekiri töödest, mis tuleb veel järgmise aasta jooksul ära teha, et panustada Eesti elu edendamisse.“

Valitsuse tööplaanis on eelolevaks aastaks näiteks Tallinna Sadama IPO ehk 30 protsendi aktsiate börsile viimine; põlevkivi hinnastamismudeli muutmine, võõrtööjõu probleemi pikaajalise lahenduse väljatöötamine, riigigümnaasiumite ehitamine seal, kus eellepingud on sõlmitud. Rajada tuleb eesti keele majad Tallinnas ja Narvas. Oluline on järgmise aasta jooksul esmatasandi tervisekeskuste väljaehitamine. Julgeolekuvaldkonnas on tähtis küberväejuhatuse loomine ja käivitamine. Muu hulgas plaanib valitsus järgneva aasta jooksul heaks kiita välispoliitika arengukava aastani 2030.

Valitsuse tegevusprogramm vaadatakse üle üks kord aastas paralleelselt teiste strateegiliste dokumentide – konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogramm – uuendamisega.