„See oli üks paremini ettevalmistatumaid ja professionaalsemalt läbi viidud eesistumisi, mida ma mäletan,” ütles Juncker.

„Taaskord leidis kinnitust minu pikaaegne uskumus: väiksematest riikidest saavad parimad eesistujad. Nad on loomulikumad sillaehitajad, otsivad tõenäolisemalt konsensust. Eesti tõestas, et mul oli õigus,” lisas Juncker.

Junckeri sõnul oli Eesti suuteline jõudma kokkuleppele mitmete prioriteetide asjus, saavutas edu muudes valdkondades, kus seda vaja oli, ja mis kõige tähtsam, anti toon 2018. aastaks, sest 2018. aastast peab saama tegude aasta parema tuleviku jaoks.

Juncker ütles, et tegemist oli tuleviku eesistumisega ning Tallinn oli toimunud digitaaltippkohtumiseks just õige koht.

Täna hommikul toimunud arutelul tunnustasid Eesti eesistumist ka parlamendiliikmed, teatab Euroopa Parlamendi esindus Tallinnas.

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani tänas Eesti eesistumist ja Eesti valitsust konstruktiivse koostöö eest ja selle eest, et eesistuja rõhutas Euroopa Parlamendi rolli ja positsiooni. „Sõnum, mida edastasite, on väga positiivne.“

Eesti peaminister Jüri Ratas andis ülevaate kuus kuud kestnud Eesti EL-i Nõukogu eesistumisest.

Gunnar Hökmark (EPP, Rootsi): „Usun, et kõigil on põhjust õnnitleda Eestit, Eesti valitsust ja Eesti kodanikke mitte ainult saavutuste eest eesistumise ajal, vaid ka selle eest, et suutsite tõestada , et ka väikeriigi rahvad võivad olla sama otsusekindlad kui suurrahvad. Olete võtnud digitaalvaldkonnas juhtohjad enda kätte ja loonud vundamendi järgmistele sammudele kaitse ja julgeoleku valdkonnas.“

Josef Weidenholzer (S&D, Austria): „Eesti sai EL-i Nõukogu eesistumisega väga hästi hakkama ja töö tulemuslikkuse abil õnnestus Eestil teha suurepärane kingitus oma 100. aastapäevaks. [...] Selja taha jäeti Brexiti varemed, leiti ühine lähenemine kaitseküsimustes, eelkõige toodi aga digitaalne tegevuskava tähelepanu keskmesse.“

Ryszard Czarnecki (ECR, Poola): „Tahan teid tänada selle eest, et pöörasite eesistumise ajal tähelepanu ka erinevustele Euroopas, vähemusrahvustele ning EL-i idadimensioonile.“

Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia): „Õnnitlused eduka eesistumise puhul, see oli muljetavaldav saavutus! Paljud küsivad, kuidas Eesti suutis seda teha. Arvan, et olulist rolli mängib siin asjaolu, et Eestis kuuluvad liberaalid nii valitsusse kui opositsiooni. [...] Viime digitaalse tegevuskava ellu ja peaksime edasi liikuma ka ühtse regulaatori suunas.“

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL, Iirimaa) „Ma tahaksin teid õnnitleda tehtud töö puhul. Hindan kõrgelt Eesti iseseisvust ja vabanemist Nõukogude Liidu alt, kuid olen pettunud teie seisukoha pärast Kataloonias toimunu teemal.“

Philippe Lamberts (Greens/EFA, Belgia): „Olete olnud professionaalsed [...] Need omadused, mitte riigi suurus, näitavad eesistumise õnnestumist. Töötajate lähetamise ettepaneku osas astuti suur samm edasi, aga terve rida küsimusi ootavad lahendamist.“

EFDD fraktsiooni nimel sõna võtnud Fabio Massimo Castaldo (Itaalia) tunnustas Eestit edusammude eest digitaliseerimise valdkonnas. „Eesti on näidanud, et suurus ei ole oluline, vaid oluline on poliitiline visioon,“ ütles Castaldo.