"Seaduse muudatuse eesmärgiks on takistada plaani loobuda eestikeelsest aineõppest kolmes suurimas Tallinna vene gümnaasiumis. Tegemist on kuriteoga vene emakeelega õpilaste suhtes, mis kahandab nende võimalusi haridus- ja tööturul ning süvendab segregatsiooni Eesti ühiskonnas," sõnas petitsiooni algataja Jevgeni Krištafovitš.

Petitsioon kutsub üles muutma kehtetuks põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse regulatsiooni, mis võimaldab valitsusel erandkorras kehtestada munitsipaalgümnaasiumis õppekeeleks muud keelt peale eesti keele. Keskerakond lubas rakendada seda erandit kolmes Tallinna suures gümnaasiumis. Alguses käis jutt ka ühest Narva gümnaasiumist, kuid 79% Narva koolilastest hääletasid aprillis eestikeelsest aineõppest loobumise vastu.

"Vene noored ja lapsevanemad saavad aru eestikeelse õppe vajadusest. Enamik neist seostavad oma tulevikku Eestiga ja väärtustavad laitmatut riigikeele oskust, mis on loomulik eeldus edasiseks karjääriks. Seda olulisem on takistada Keskerakonna revisionistlikke plaane muukeelse
kooli suhtes ja mitte lasta neil riskida vähemusrahvustest Eesti noorte tulevikuga," lisas Krištafovitš.

Petitsiooni eestikeelse gümnaasiumihariduse kaitseks saab allkirjastada SIIN.