Sven Mikseri sõnul tuleb suhetes Aafrika riikidega pöörata suuremat tähelepanu noortele ja tööturule Aafrikas. „Tänapäeval annavad innovatsioon ja e-lahendused hea võimaluse luua uusi ja atraktiivseid töökohti. Lisaks saab läbi e-lahenduste luua inimestele kvaliteetsemaid avalikke teenuseid ning tugevdada head valitsemistava,“ ütles Mikser. Välisminister tutvustas Euroopa kolleegidele mai lõpus Tallinnas toimuvat e-valitsemise konverentsi, mida korraldab Eesti E-riigi Akadeemia koostöös Aafrika, Kariibi ja Vaikse ookeani piirkonna riikide sekretariaadiga. „Konverents annab olulise panuse novembris toimuvale EL-i ja Aafrika tippkohtumise programmi sisule,“ lisas minister.

Pärastlõunal toimus arutelu idapartnerluse teemal, mis on Eesti EL-i nõukogu eesistumise ajal üheks prioriteetseks teemaks, seda ka seoses novembris Brüsselis toimuva idapartnerluse tippkohtumisega. „Euroopa Liidu huvides on stabiilne, turvaline ja jõukas naabrus,“ rõhutas välisminister Mikser kohtumisel. "Selleks tuleb teha tihedat ja igakülgset koostööd. Vajalik on ka ühenduste arendamine ELi ja idapartnerluse riikide vahel, seda eelkõige transpordi-, energeetika ja digitaalses valdkonnas. Eesmärk on tuua idapartnerluse riigid meile lähemale,“ lisas Mikser.

Lisaks üldisele Aafrika ja EL-i suhetele käsitleti eraldi ka olukorda Aafrika Sarve piirkonnas, kus stabiilsus ning humanitaar- ja julgeolekuolukord on halvenenud. Ministrid leidsid, et EL-il tuleb uuesti läbi mõelda roll piirkonnas ning esmajoones tuleks tegeleda vägivalla ja humanitaarprobleemide lahendamisega. Aafrika Sarve piirkonda kuuluvad Djibouti, Somaalia, Etioopia, Eritrea, Sudaan ning Lõuna-Sudaan.

Nõukogu arutas täna ka EL-i globaalstrateegia julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist. Välisministrid toetasid strateegia rakendamist ning kiitsid heaks strateegia järeldused, et saata need kaitseministritele vastuvõtmiseks. Kaitseministrid kohtuvad Brüsselis neljapäeval, 18. mail.

Lõunalauas kohtusid välisministrid Aafrika Liidu Komisjoni esimehe Moussa Faki Mahamatiga, kellega arutati EL-i ja Aafrika Liidu suhteid novembrikuise tippkohtumise valguses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid