"Eelkõige on Kevadtorm küpsuseksamiks ajateenijatele, kes saavad näidata oma õpitud oskusi. Tegemist on Eesti kaitseväe õppusega, kus aina rohkem on osalemas ka liitlasi - tänavu üle 2000 sõduri," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. "Eesti kaitsmist koos liitlastega on kõige parem harjutada Eestis, sest nii tekib üksteisemõistmine, relvavendlus ja liitlased saavad kogemused koos meie kaitseväelastega Eesti maastikul tegutsemisest. Eriti oluline on, et meie 1. jalaväebrigaad saab harjutada koostegutsemist siia saabunud briti, prantsuse ja taani liitlastega."

Kolmenädalasel õppusel hindab kaitsevägi ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni tegevust erinevates lahinguliikides ja nende väljaõppetaset enne reservi arvamist. Samuti koostegevust jalaväe ja erinevate relvaliikide ning staapide, üksuste ja liitlaste vahel. Täna alustavad üksused liikumist õppuse alale ning sellele järgneb 10. mail algav täiend- ja koostegevusõpe, kus 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksused harjutavad tegutsemist pataljoni ja brigaadi koosseisus.

Õppuse viimane faas ehk taktikaline lahinguülesannete täitmine algab 18. mail. Selles faasis teeb 1. jalaväebrigaadile ja NATO lahingugrupile vastutegevust 2. jalaväebrigaad, mille koosseisu õppusel kuuluvad ka Saksa, USA, Läti, Leedu ja Poola kompaniisuurused üksused. Samuti harjutavad 2. jalaväebrigaadi koosseisus Soome ja Hollandi pioneerid.

Kevadtormi fookus on maaväel, kuid oluline roll on ka mere- ja õhuväel. Õppuse lõpurivistus on 25. mail kaitseväe keskpolügoonil. Rivistusele järgneb õppuseala koristamine.

Suur osa õppuse tegevusest on tänavu kaitseväe keskpolügoonil ja selle ümbruses, kuid tegevust jagub ka mujale Eestisse. Peamiselt harjutavad kaitseväelased Harju, Järva ning Ida- ja Lääne-Viru maakondades. Seal hulgas Kuusalu, Anija, Aegviidu, Tapa, Kadrina, Tamsalu, Väike-Maarja, Vinni, Rägavere, Sõmeru, Haljala, Rakvere, Lüganuse, Kiviõli, Sonda, Tudulinna, Avinurme, Mäetaguse ja Iisaku valdades.
Kevadtormil on tegevuses ka erinev Eesti ja liitlaste lahingutehnika. Näiteks tankid M1A2 Abrams, Challenger 2 ja Leclerc. Samuti Scoutspataljoni kasutuses olevad jalaväe lahingumasinad CV9035, brittide Warrior, ameeriklaste Bradley ja prantslaste VBCI.

Kokku osaleb Kevadtormil ligi 9000 kaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast ning liitlas- ja partnersõdurit. Lisaks eestlastele ja Tapal paiknevatele brittidele, prantslastele, taanlastele ja ameeriklastele osalevad Kevadtormil kaitseväelased Kanadast, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Ukrainast ja Gruusiast. Taevas võib näha USA, Poola, Belgia ja Hispaania lennuvahendeid.