Kultuuriminister Indrek Saare sõnul soodustab filmilepe riikidevahelist koostööd veelgi. „Näiteks tuli varasemalt Prantsuse Filmi Instituudist (CNC) toetuse saamiseks koostööprojekti leida ka kolmas partnerriik, kellel on filmilepe Prantsusmaaga olemas. Täna sõlmitav leping lihtsustab Eesti ja Prantsusmaa filmitegijate koostööd ning annab võimaluse täiendavaks lisarahastuseks,“ rääkis Saar.

Ka Prantsuse suursaadik Eestis Claudia Delmas-Scherer kinnitas, et lepe tugevdab Prantsusmaa ja Eesti vahelist filmialast koostööd. „Filmilepe võimaldab jätkata koostööd, millele on juba andnud suurepärase avalöögi filmid nagu „Eestlanna Pariisis“(2012) ja „Kallis õeke“ (2016), kuid mida võib lugeda multilateraalseteks koostööfilmideks. Lepe toetab meie riikide ühist filmiloomingut ning annab panuse filmitööstuste arengusse,“ sõnas suursaadik.

Filmikoostööleppe valmistasid ette Kultuuriministeerium, Välisministeerium ja Eesti Filmi Instituut ning Prantsuse Filmi Instituut ja Prantsusmaa Välisministeerium. Leppe rakendajateks jäävad kummagi riigi filmiinstituudid. Seniajani on prantslased eri riikidega sõlminud 56 analoogset kaastootmise lepingut. Eesti jaoks on see neljas filmi- ja audiovisuaalteemaline rahvusvaheline kokkulepe Hiina, Iisraeli ja Korea järel.