„Praeguses julgeolekuolukorras on liitlaste, sealhulgas Ameerika Ühendriikide, kohalolu meie regioonis äärmiselt oluline,“ rõhutas Mikser. Balti riikide välisministrid tänasid USAd püsiva panuse Balti riikide julgeolekusse. Spiiker Ryan kinnitas, et USA jätkab NATO osas senist toetavat poliitikat.

Kohtumisel rõhutati ka transatlantilise solidaarsuse säilitamise tähtsust. „Olukorras, kus vaenuliku propagandaga üritatakse kahjustada lääne demokraatiaid, peame tegema rohkem koostööd ja tugevdama meie võimet propagandale vastu seista,“ kinnitas Mikser. „Eriti tähtis on pöörata tähelepanu sellele, et liitlaste sõnumid oleksid selged ja ühtsed,“ rõhutas välisminister.

Lisaks kohtusid Balti välisministrid Senati välisasjade komitee esimehe senaatori Bob Corkeri ja aseesimehe Ben Cardiniga. Kohtumisel arutati julgeoleku küsimusi, toonitati demokraatlike institutsioonide tugevdamise vajadust ja toetati ühist hoiakut propaganda vastases võitluses.