Ürituse algataja Asunduse lasteaia direktori Annela Ojaste sõnul avardab keeleõpe laste silmaringi ja arendab ajutegevust. “Lasteaedade keeleõppe ümarlaua keskne eesmärk on arutada läbi võimalused, kuidas ideed Tallinna linnas pilootprojektina ellu rakendada,” ütles Annela Ojaste.

Ümarlaual osaleva Tallinna Lasteaednike Liidu esindaja Anneli Laamanni sõnul on kavas arutelu käigus leida reaalsed ja lapse seisukohalt parimad
võimalikud lahendused, kuidas korraldada võõrkeeleõpet lasteaias, et see oleks lapsest lähtuv ja tema arengut toetav. “Arutame, kust saada igasse lasteaeda keeleõpetaja ja millised oleksid need pädevused, mida laps võõrkeeles omandama peab,” ütles Laamann.

Ümarlaual astuvad ettekannetega üles Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi, Sihtasutuse INNOVE, Eesti Lasteaednike Liidu ning Tallinna Goethe Instituudi esindajad. Ümarlaua avab Eesti Instituudi juhatuse esimees Mart Meri. Osalevad ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Haridusameti ning Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse esindajad ning loomulikult mitmed eesti ja vene õppekeelega Tallinna lasteaedade direktorid.

President Kersti Kaljulaid ütles 2. veebruaril Pärnus 10. haridusjuhtide aastakonverentsi avades, et keeli tuleks õpetada juba lasteaialastele. “On tohutu lapse aja ja ressursi raiskamine, kui me ei õpeta talle lasteaias selgeks veel ühte keelt. Vene laste puhul peaks selleks olema eesti keel, aga ka eesti laps võiks tegelikult lasteaiast saada kaasa selle hindamatu varanduse – teise keele. Olgu see siis inglise, vene või saksa keel," sõnas Kaljulaid.