Politseil määras viiele Venemaa ühiskondliku algatuse "Surematu polgu" aktivistile Eestis rahatrahvid, kuna nad rikkusid 9. mail 2016 korrakaitseseadust. Menkov sai trahviks 180 ja Seredenko 120 eurot, kuna puudusid enda korraldatud sündmuselt. Esakov, Tšaulin ja Hantsom said trahvi 60 eurot korrapidaja märke puudumise tõttu.

Kohus tühistas täna politsei 18. novembril 2016 tehtud otsused ja lõpetas väärteomenetluse isikute suhtes, kellele heideti ette, et nad ei täitnud koosoleku korrapidaja kohustusi.

Harju maakohus käsitles 9. mai 2016 õhtupoolikul Lubja tänaval ja Filtri teel toimunud rongkäiku kui ära jäänud koosolekut ning inimeste ühist eesmärki jõuda kindlaks kellaajaks Sõjaväekalmistule. Korrapidaja kohustused sellele koosolekule ei laienenud.

"Harju maakohus asus seisukohale, et kavandatud koosolek jäi ära.
Seaduses ei ole sätestatud, et kui koosolek jääb ära, siis peab koosoleku korraldaja kohustust tagama inimeste võimaliku kogunemise korral nende rahumeelse käitumise ja ohutuse. Seega ei ole sellist kohustust ka korraldajat abistama määratud isikul – korrapidajal," kommenteeris kohtute pressiesindaja Kristina Ots Delfile. Seega puudusid isikute teos väärteo tunnused.

Viis meest, kes täna Harju maakohtus trahvist pääsesid on jäänud silma mitmete ettevõtmistega:

Sergei Menkov sai laiemale avalikkusele tuntuks pärast seda, kui ta postitas päästeameti rühmapealikuna möödunud aastal Facebooki skandaalse video, kus mõnitas töökohustusi täites vabariigi aastapäeva paraadi. Juhtunu tõttu vallandatud päästja Sergei Menkovi ja päästeameti vaheline vaidlus teenistusest vabastamise üle jätkub Tallinna halduskohtus täie hooga.

Allan Hantsomi nimi käis Delfis läbi viimati jaanuaris, kui teda seostati uue vene erakonna Eestimaa Rahvaste Partei loomisega. Hantsom on aktivist ühingus Vene Kaasmaalased Euroopas ja täitevsekretär MTÜ-s Dobrosvet, mis saadab humanitaarabi Ida-Ukrainasse. Kui ta on Sputniku Eesti veebilehel arvamust avaldanud, on teda nimetatud inimõiguste aktivistiks ja portaali rodina.ee toimetajaks. Aastal 2002 astus Hantsom 24-aastasena Tallinna linnakohtu ette süüdistatuna rahvustevahelise vaenu õhutamises. Kaitsepolitsei 2002. aastal välja antud aastaraamatus kirjutati tema kohta: "Aprillis 2002 mõisteti kolm kohtualust: Allan Hantsom, Sergei Vassetškin, Sergei Seleznjov süüdi KrK §-s 72 lg 1 (rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise õhutamine) sätestatud kuriteo toimepanemises, kuna eeluurimisel oli tuvastatud ja dokumentaalselt tõendatud, et VRÜ (organisatsioon Vene Rahvuslik Ühtsus - A.P.) aktivistid levitasid rahvuslikku ja rassilist vihkamist sisaldavat infolehte Kolovrat." Hantsom oli ka projektijuht liidus Ukraina Noored Eestis ja Eesti Ukraina kasakkonna staabi ülem.

Eestimaa Rahvaste Partei loomisgrupi liige, erakonna pressisekretär Sergei Seredenko (varasem projekti "Vene ombudsman" juht) on aktiivselt töötanud selle nimel, et luua hiljemalt 2018. aastal Eestimaa Rahvaste Partei, millega minna 2019. aasta riigikogu valimistele. Seredenko on meedias aktiivselt sõna võtnud, viimati kritiseeris ta haldusreformi. Viimaste uudiste valguses peaks olema Seredenko üks aktiviste, kes kavatseb liituda Vasakparteiga.

Alexey Esakov on üks möödunud aastal NATO-vastase rahumarsi korraldajatest. Esakov kuulub ka MTÜ Venemaa Kaasmaalased Euroopas juhatusse.

Ka Sergei Tšaulin kuulub NATO-vastase marsi korraldajate hulka, kuuludes samuti MTÜ Venemaa Kaasmaalased Euroopas juhatusse. Lisaks on Tšaulin kuulunud Öise Vahtkonna nime kandva Eesti "antifašistliku" organisatsiooni juhatusse.