Turu-uuringute ASi läbi viidud uuringus, mille eest tasub Kristen Michal, osales 605 inimest, kellest Reformierakonda eelistas 102 osalenut. Reformierakonna toetajatel tuli uuringus vastata kahele erakonnaga seotud küsimusele.

Küsimused olid järgmised:
1. Kas Reformierakond peaks olema jõuline oma poliitika kaitsja või peaksid nad püüdma meeldida rohkem teistele erakondadele?
2. Kas tulevane Reformierakonna esimees, kellest saab opositsiooniliider, peaks olema pigem kõigile meeldiv isiksus või tugeva natuuriga võitleja?

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et Pevkuri ja Michali vahel käib tihe rebimine, ometi pole kuigi imestusväärne, millised vastused need kaks küsimused said.

Vastuseid andis 102 Reformierakonna toetajat, kellest 92 protsenti leidis ootuspäraselt, et erakonna esimees peaks olema kindlasti või pigem jõuline Reformierakonna poliitika kaitsja.

Teisele küsimusele vastanuist leidis 65 protsenti, et tulevane erakonna esimees peaks olema kindlasti või pigem tugeva natuuriga võitleja. 34 protsenti uuringus osalenuist ütles aga, et erakonna eesotsas peaks olema pigem või kindlasti meeldiv isiksus.

Iseküsimus on, kas selliselt esitatud küsimused mõjutavad reformierakondlasi hääletamisel. Kui need vastandumist rõhutavad küsimused erakondlaste mõjutamiseks mõeldud olid, siis selgub ehk homme, kas neil ka reaalne mõju oli.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, et Michali ja Pevkuri vahel käib tihe rebimine ning kummagi toetajad ei julge öelda, kumb on eduseisus. Üle poole maakonnajuhtidest toetas Michalit, valdav enamik piirkonnajuhte aga Pevkurit. Väidetavasti on Michali seljataga koos tema endaga 12 maakonnaorganisatsiooni juhti, Pevkuri taga aga viis. Teisalt toetab 120 piirkonnajuhist üle 70 Pevkurit. Tõde selgub homme.