Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra pidas vajalikuks käsitleda Väikese väina teemat koosmõjus Läänemeres toimuva üldise probleemistikuga, et saaks langetada kaalutletud otsused seoses Väikese väina tammiga. Ta pidas pöördumise algatajate tõstatud küsimusi tõsiseks signaaliks mere keskkonnaseisundi kohta.

„Pöördumise algatajad viitavad kriitilisele seisundile, mis on tekkinud väina kaheks eraldiseisvaks veekoguks jaganud umbse tammi tõttu. Samas näitab aga mereteadlaste uuring, et tammi avade tegemisest poleks kasu, sest Väikeses väinas toimuvad muutused on tingitud Läänemeres üldiselt toimuvast protsessist,“ märkis Vakra.

Ta selgitas, et seoses eriarvamustega peab keskkonnakomisjon vajalikuks tuua ühise laua taha nii pöördumise algatajad kui ka mereteadlased ja keskkonnaministeeriumi esindajad, et jõuda ühiselt lahenduseni viiva teeni.