Meenutuseks – Euroopa Liidul on juba paar aastat plaanis kaotada EL-is telefoni- ja sideteenuste rändlustasud. Maakeeli öeldes tähendab see, et Euroopas reisides võiksime me edaspidi rahulikult helistada ja netis surfata, ilma et tuleks hiljem röögatuid telefoniarveid karta. Tarbijale on see kahtlemata oluline võit.

Esmaspäevaks said komisjoni asepresident Andrus Ansip ja talle alluv digiteenuste volinik Günther Oettinger rändlusteenuste eeskirjade muudatusettepanekuga valmis, aga see polnud selline, nagu oodati. Ettepaneku järgi oleks tarbija küll rändlusteenuse maksmisest vabastatud, aga seda vaid 90 päeval aastas. Selle piiri ületamisel kehtestataks teenusele ikkagi lisatasu, mis oleks kogu Euroopas ühesugune. Telekomifirmad, kellele direktiiv arusaadavatel põhjustel niikuinii ei meeldi, hingasid kergendatult.

Meediale ja europarlamendi liikmetele ei meeldinud uus plaan aga üldse. Sotsialistide fraktsioon nimetas seda täielikuks nonsensiks. Ansipi endisest fraktsioonikaaslasest liberaal Guy Verhofstadt kuulutas, et komisjon on lubadust murdnud.

Kolmapäeval tegid Ansip ja Oettinger ühisavalduse, seletades, miks nad just selliseid eeskirju tahavad. „Asi on väga lihtne: tuleb leida õige tasakaal,“ selgitasid eurovolinikud. „Kui ei ole mõningaid tagatisi kuritarvituste vältimiseks – ja europarlament ja Euroopa Ülemkogu palusid komisjonilt selliseid tagatisi – võivad võrguteenuse kvaliteet ja uued investeeringud mõnedes riikides kannatada. Sest inimesed võiksid muidu teha valiku erinevatel territooriumidel tegutsevate operaatorite vahel ja see võib omakorda ajada kohalikud mobiiliteenuste hinnad üles, kuna operaatorid üritaksid rahalist kaotust kompenseerida.“

Juncker selle põhjendusega nähtavasti rahule ei jäänud ja käskis volinikel kodutöö uuesti teha. Neljapäeval kadus ettepanek komisjoni veebilehelt ja selle asemele ilmus järgnev teade: „Komisjoni talitused on president Junckeri korraldusel eelnõu projekti tagasi saatnud ja töötavad uue eelnõuga.“

See, et juba avaldatud projekt Euroopa Komisjoni presidendi nõudel tagasi võetakse, on EL-is äärmiselt tavatu ja kujutab endast hädaabinõud valearvestuse heastamiseks.