Välisminister Marina Kaljuranna sõnul on ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni töö väga oluline ja vajalik, sest olukord Gazas elavate inimeste jaoks on jätkuvalt keeruline ning humanitaarabivajadused suured. „Piirkonnas elavad inimesed sõltuvad suuresti välisabist. 2014. aasta sõja järgne ülesehitustöö Gaza sektoris kestab ja selleks, et elanikkonnale põhiteenuseid pakkuda, on vaja rahvusvahelist tuge,“ sõnas välisminister Kaljurand.

ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon (UNRWA - UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) abistab nii hariduse kui tervishoiu vallas, annab toiduabi ja tegeleb infrastruktuuri parandamisega. 96 000 Gazas elavat palestiinlast vajavad abi purustatud või täielikult hävinenud eluaseme taastamiseks. Töötus on Gaza sektoris üks maailma kõrgeimaid, seda eeskätt naiste ja noorte hulgas.

Eesti on toetanud UNRWA põhitegevusi alates 2009. aastast ning 2014. aastal Kairos Gaza doonorkonverentsil andis lubaduse panustada Gaza ülesehitusse kuni 2018. aastani.