Organisatsiooni juht elas Kagu-Hispaanias Benissa linnas, vahendavad erinevad Hispaania väljaanded.

Kokku vahistati operatsiooni käigus 15 inimest, kellest viis võeti kinni Hispaanias ning seitse Eestis ja kolm Poola piiril, teatas Hispaania politsei peadirektoraat oma pressiteates. Vahistatute rahvusi arvuliselt ei täpsustatud, kuid juttu on eestlastest, venelastest ja hispaanlastest. Samuti saadi kätte üle 1000 kilo hašišit.

Hispaania politsei tegi ka mitu reidi asjaosaliste elamistesse Valencia, Altea, Calpe ja Moraira piirkondades, kust uurijad konfiskeerisid narkootikume, selle pakendamiseks mõeldud materjale, kaks püstolit, laskemoona, kolm ülikallist kella (maksid kokku rohkem kui 100 000 eurot), mitu luksusautot, 20 000 eurot sularaha ning muud vara, mis saadi illegaalsel teel.

Uurimine algas juba 2014

Uurimise andmetel saadi narkootilist ainet peamiselt marokolastest koosneva kohaliku Fuengirola (Málaga) kriminaalse jõugu käest ning see liikus peidetuna topeltpõhjaga sõidukitesse Hispaaniast teistesse riikidesse. Organisatsioon asutati nii Hispaanias kui ka Eestis, väidab meedia.

Uurimine algas juba 2014. aasta suvel, kui Eesti võimud teatasid organisatsiooni tegevusest. Märtsis 2015 palus Eesti Hispaania politsei abi mitme Eesti ja Vene kodaniku jälgimiseks nende Valencias viibimise ajal.

Hispaania politseiagendid leidsid jälgimise käigus, et Valencias asuv villa valmistas ette sõidukit narkoveoks. Auto pidi sõitma läbi Poola Valgevenesse ning seda pidi juhtima Vene kodanik.

Pärast info kinnitamist võtsid agendid ühendust Europoli (Euroopa politsei - toim.) ametnikega ja sõiduk peatati Poola ja Valgevene piiril ning sealt leiti 105 kilo hašišit.

Pärast seda juhtumit saadi kätte ka lapsega reisinud paar, kes üritas autoga jõuda Hispaaniast Venemaale. Hispaania piiril võeti nad kinni ja topeltpõhjaga autost saadi kätte ligi 200 kilo hašišit.

Eesti maksu- ja tolliameti uurimisosakond alustas 2014. a suvel kriminaalmenetlust, mille raames peeti 2015. a lõpus kinni hulgaliselt kahtlustatavaid Eesti Vabariigis ja Hispaania Kuningriigis, kinnitas prokuratuur Delfile.

Nimetatud menetluse raames on uuritud narkootiliste ainete salakaubaveoga tegeleva ühenduse tegevust, mis on kahtlustuse kohaselt toimetanud vähemalt 2012. a – 2015. a augustini Hispaania Kuningriigist läbi erinevate Euroopa riikide, sh. Eesti Vabariigi, Vene Föderatsiooni suures koguses narkootilist ainet hašišit.

Suur operatsioon

2015. a augustis peeti nimetatud menetlusega seonduvalt Poola Vabariigis kinni 55 aastane Valery, kelle juhitud sõiduautosse Audi oli peidetud ca 100 kg narkootikumikahtlast ainet, tõenäoliselt hašišit. 2015. a detsembri keskel toimus MTA ja Hispaania Kuningriigi õiguskaitseasutuste ühisoperatsioon kuritegeliku ühenduse liikmete, sh. juhtfiguuride kinnipidamiseks. Riikide koostöö tulemusena peeti operatsiooni käigus Hispaania Kuningriigis kinni 6 isikut - 43 aastane Jevgeni, Dmitriy, Alfredo Oscar, Krasimir, Valentina ning Roman, keda on põhjendatud Eestis kahtlustada erinevate kuritegude, sh. kuritegeliku ühenduse loomises, suures koguses narkootiliste ainete suure varalise kasu saamise eesmärgil käitlemises jms kuritegudes.

Nimetatud isikute elukohtades teostati Hispaania Kuningriigis läbiotsimised, millede tulemusena leiti narkootikumikahtlaseid aineid, narkootiliste ainete pakendamiseks kasutatavaid esemeid, tulirelvi, sularaha jm kriminaaltuluna käsitletavat vara. Nelja kahtlustatava suhtes on Eesti Vabariik taotlenud juba nende üleandmist menetluse läbiviimiseks Eestile ning käesolevaks ajaks on nad kõik Eestisse toodud ja siin vahi alla võetud.

Kes olid need Eestis kinnipeetud inimesed?

Eesti Vabariigis peeti sama operatsiooni raames kinni Sergei N, Stanislav N, Sergei O, Sergey K, Kirill, Sergey M ja Inna. Isikutele on esitatud erinevaid kahtlustusi alates kuritegeliku ühenduse loomisest ning juhtimisest kuritegelikku ühendusse kuulumises, suures koguses narkootiliste ainete käitlemises grupis, samuti suure koguse narkootiliste ainete käitlemise ettevalmistamises. Nimetatud isikute suhtes on Eesti Vabariigis teostatud erinevaid menetlustoiminguid, sh. läbiotsimisi, millede tulemusena on leitud ja ära võetud kriminaaltulu kahtlusega sõidukeid, sularaha jm esemeid. Nelja kahtlustatava suhtes on tõkendina kohaldatud vahistamist, ülejäänud kahtlustatavate suhtes kohaldati elukohast lahkumise keeldu.

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Perni sõnul on suurte narkokuritegude menetlemine prioriteetne ning seda ka juhul kui kuritegusid panevad toime isikud, kes ei ela püsivalt Eestis. „Ka isikud, kes on kuritegelikus hierarhias tõusnud nii kõrgele, et neil puudub vajadus elada Eestis ja otseselt ise narkootiliste ainetega kokku puutuda, on õiguskaitseasutuste huviorbiidis,“ selgitas juhtivprokurör Pern.

MTA uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa sõnul oli narkootikumide salakaubavedu detailideni läbi mõeldud. „Narkootikumide veoks kasutati uuemaid ja kallimaid autosid ning sageli võeti kaasa naisi ja lapsi, kes reisi tegelikust eesmärgist midagi ei teadnud, et vajadusel jätta mulje puhkusel olevast perest. Kuigi kahtlustuse järgi olid kõik transporditavad narkootikumid mõeldud Venemaale, oli kahtlustuse saanud isikutel olemas oskusteave ja võimekus narkootikumide veoks läbi Eesti. Ei saa välistada, et ühel hetkel oleks nad võinud hakata ka Eestisse narkootikume tooma.“ „Antud juhtumis oli võtmetähtsusega hea rahvusvaheline koostöö eelkõige Hispaania kolleegidega. Infovahetus toimus kiiresti, mis selliste piiriüleste kuritegelike gruppide tabamisel on kriitilise tähtsusega,“ lisas Koppelmaa.

Enamus kahtlustatavatest on varasemalt Eesti Vabariigis karistamata (karistatud on ainult Dmitriy, kelle varasem karistus on samuti narkokuriteo eest).

Lisaks 2015. a augustiga seotud kuriteoepisoodidele on kahtlustatavatele esitatud kahtlustus kokku vähemalt 1200 kg hašiši salakaubaveos, muu hulgas on isikutele esitatud kahtlustused ka 2014. a märtsis Eesti-Vene piiril kinnipeetud sõiduautost BMW leitud ca 100 kg hašiši käitlemises kuritegeliku ühendusena, samuti 2014. a mais kinni peetud sõidukist Volkswagen leitud ca 100 kg hašiši käitlemisega kuritegeliku ühenduse poolt.

Kriminaalmenetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.