Prostitutsiooniteema on juba aastaid seotud taksojuhtidega. Juba 90. aastate algusest on politsei näinud juhtumeid, kuidas taksojuhid otsivad prostituutidele kliente, saades selle eest raha. See on olnud püsiva lisasissetuleku allikaks mõnedele taksojuhtidele, keda pole küll palju.

Pirital Ranniku tänaval tegutsenud bordelli juhtum avaldas positiivset preventiivset mõju ja märgatavalt vähenes nende hulk, kes otsisid endale sellisel moel lisasissetulekut. Aga alati on inimesi, kellele ei mõju ka karistused. Kui inimene kavatseb sel juhul sellist tegevust jätkata, tuleb arvesse võtta, et ka politsei jätkab oma tööd.

Ranniku tänava bordelli juhtumis jõudis kohus samale seisukohale kui politsei ja kõik taksojuhid mõisteti süüdi. Õigeksmõistvat otsust ei saanud keegi. Viimased kohtuotsused jõustusid mõne nädala eest. Kuna osadele taksojuhtidele oli see juba korduv kuriteos süüdimõistmine, siis said nad reaalse vangistuse alates kolmekuulisest šokivangistusest kuni nelja-aastase reaalse vangistuseni.

On kasutu tuua enda õigustuseks, et pakuti vaid taksosõitu, sest antud juhul oli eesmärgiks leida prostituutide teenustest huvitatud kliente. Tihti pakkusid taksojuhid ise klientidele prostituute, et saada seejärel selle eest tasu. Siin ei räägi me juhtumitest, kus taksojuht viis kliendi tema nimetatud aadressile ja hiljem selgub, et seal pakkusid prostituudid oma teenuseid.

Eesti seadused ei keela ega karista prostitutsiooniga tegelemist. Küll on aga keelatud seksi ostmine alaealistelt. Keelatud pole ka täisealiselt isikult seksi ostmine. Keelatud on prostitutsiooni vahendamine ja sellele kaasaaitamine, samuti prostitutsioonile kallutamine.

Keelatud on alaealiste kallutamine, et nad alustaksid või jätkaksid prostituudina, samuti alaealistelt seksi ostmine. Kui seksi ostetakse alla 14-aastaselt, siis võib selle eest karistada viieaastase vangistusega ja kui seksi ostetakse 14-17-aastaselt, siis karistatakse selle eest kuni kolmeaastase vangistusega. Vastutus prostituudi vanuse kindlakstegemise eest lasub kliendil. Eelmisel aastal registreeriti 57 alaealiselt seksi ostmise juhtumit.

Infot võimaliku kuriteo kohta on võimalik edastada Põhja prefektuurile aadressil pohja.vihje@politsei.ee või numbrile 612 4465. Sellele numbrile saab anonüümselt anda infot narkootikumide või organiseeritud kuritegevuse kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid