Volikirjade üleandmise tseremooniale kogunenud suursaadikute poole pöördudes kinnitas Venemaa president Vladimir Putin valmisolekut edendada Eestiga heanaaberlikke suhteid ja vastastikul austusel põhinevat dialoogi. "Piirilepingute jõustumine võiks kaasa aidata usalduse tõstmisele riikide vahel," lisas president Putin.

Omavahelises vestluses president Putiniga tõi suursaadik Hilpus välja mõningad viimase aja positiivsed arengud kahepoolsetes suhetes ja avaldas lootust, et see tendents jääb püsima. "Tööd tuleb teha väikeste, kuid selgete sammude haaval," tõdes suursaadik.

Rääkides usalduse ehitamisest, rõhutas saadik, et kahe naaberriigi puhul on see vajalik, kuid võtab paratamatult aega ning eeldab mõlemapoolseid samme.

Arti Hilpus on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo eriala cum laude ning Genfi Julgeolekupoliitika Keskuse.

Aastatel 1995-1996 töötas ta Riigikantseleis nõunikuna. 1996. aastal asus tööle välisministeeriumisse personalibüroo direktori ametikohale, seejärel oli Arti Hilpus Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika büroo direktor (1999-2001 ja 2005-2006) ning julgeolekupoliitika büroo direktor (2006-2008).

Aastatel 2001-2004 töötas ta Berliini saatkonnas. Arti Hilpus on olnud aastatel 2009-2012 suursaadik Norra Kuningriigis ja Islandi Vabariigis. Enne praegusele ametikohale asumist oli ta suursaadik Bosnias ja Hertsegoviinas, Makedoonias, Montenegros ja Serbias.