Putin mainis tseremoonial peetud kõnes ka Eestit ning puudutas põgusalt piirilepet ja kaasmaalaste õigusi Eestis.

„Oleme meelestatud vastastikku lugupidavale dialoogile Eestiga heanaaberlikkuse vaimus. Usalduse suurenemist võimaldaks piirilepete jõustumine. Meie seisukoht on teile hästi teada meie Eestis elavate kaasmaalaste õiguste ja seaduslike huvide osas ja loomulikult lähtume sellest, et neid järgitakse kõrvalekaldumatult,“ lausus Putin.

Videot Putini esinemisest saab vaadata Kremli veebilehelt (7:13).