Avaldame Pentus-Rosimannuse avalduse meediale täismahus:

"Eile Rootsist töövisiidilt naastes avastasin enda ees ootamatu ülesande pöörduda oma õiguste kaitseks riigikohtusse.

Esimese astme kohtu varasemale otsusele risti vastupidine otsus kohustas mind osalema oma isa kunagise firma majanduskriisi aegsete võlgade kinnimaksmises. Ma ei nõustu kohtu tõlgendustega, mille järgi isa äriline ebaõnnestumine tuleb nuhelda pereliikmete pihta, pean otsust enda suhtes äärmiselt ebaõiglaseks ja kavatsen selle riigikohtus vaidlustada.

Lugupidamine Eesti riigi ja tema institutsioonide vastu ning arusaam euroopalikust poliitilisest kultuurist ei luba mul kujunenud olukorras aga käituda teisiti, kui esitada peaministrile palve vabastada mind välisministri ametist. Tegin seda täna lõuna paiku.

Eesti riigi, valitsuse ja välisministeeriumi ees seisavad täna märksa olulisemad teemad, millele Eesti avalikkus peaks kaasa elama, kui küsimused mulle määratud trahvide edasisest saatusest ja sellest, kas minu otsus oma isale tema haiguse ajal toeks olla oli kellegi silmis õige või mitte.

Mina tean, et õigus selles isale toeks olemise loos on minu poolel ja ma ei ole teinud kellelegi halba ega ka midagi valesti, ükskõik kui väga on proovitud avalikkusega manipuleerides vastupidist näidata. Selle selgitamine pärast eilset otsust ja mulle määratud trahvide tühistamise vaidluse jätkumine saab aga igal juhul võtma osa mu tähelepanust. Tänastes oludes pean õigeks ja ausaks valitsust ja meie välisteenistust kõigest sellega seonduvast säästa.

Eestile ja Euroopale oluliste küsimustega tegelemist saan edukalt jätkata Riigikogus ja seda ma kindlasti ka teen.

Aitäh kõigile, kes on mulle selle kahe ja poole aastase väga keerulise perioodi jooksul kaasa elanud ja head soovinud. See tugi on minu ja mu pere jaoks tähtis.

Tänan südamest kõiki häid meeskonnaliikmeid välisministeeriumist, te olete suurepärased ja teete oma tööd väga hästi.

Üks isiklik palve on mul ka, ajakirjanikele. Minu isa ei ole avaliku elu tegelane ega ole seda ka kunagi olnud. Palun, et austaksite tema privaatsust ega tülitaks teda rohkem, sest ta on kõigest toimunust löödud ja lihtsalt inimlikult õnnetu."

Saatuslik otsus

Tallinna ringkonnakohus tegi eilse otsusega pankrotistunud OÜ Autorollo tsiviilasjas vastutavaks ka reformierakondlasest välisministri Keit Pentus-Rosimannuse.

Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles Delfile, et ringkonnakohus tühistas Harju maakohtu mullusuvise otsuse osas, millega OÜ Autorollo nõue tütarfirma asutamisega tekitatud kahju osas jäeti Keit Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata ja vähendati kahjuhüvitist 43 765, 26 euro võrra.

Samuti tühistati otsus osas, millega OÜ Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldati ning millega OÜ Autorollo nõue vara kõrvaldamisega Rain Rosimannus vastu rahuldati.

Tühistatud osas tegi kohus uue otsuse, millega Autorollo tütarfirma asutamisega tekitatud kahju nõue rahuldati kõigi kostjate vastu summas 163 817, 67 eurot ning OÜ Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas jäeti ka Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata ning OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõue jäeti Rain Rosimannus vastu rahuldamata.

Ringkonnakohus mõistis Siim Roodelt, Rain Rosimannuselt, OÜ-lt Roode & Partnerid, NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt ja Keit Pentus-Rosimannuselt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks hageja tütarfirma asutamisega tekitatud kahjudega seotud nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 163 817 eurot 67 senti, viivise 34 673 eurot 92 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Kohus mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollost raha kõrvaldamise nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 9244 eurot ja 60 senti, viivise 1956 eurot ja 73 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Siim Roodelt, OÜ-lt Roode & Partnerid ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt mõistis ringkonnakohus solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollost raha kõrvaldamise nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 8710 eurot ja 15 senti, viivise 1843 eurot ja 60 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Samuti mõistis kohus Siim Roodelt, OÜ-lt Roode & Partnerid ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõude rahuldamiseks kahjuhüvitise 6135 eurot ja 52 senti, viivise 1298 eurot ja 65 senti ning viivise põhinõudelt alates tänavu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni võlaõigusseaduses sätestatud määras.

Samas jättis ringkonnakohus OÜ Autorollo kassa puudujäägi ja pankrotimenetluse blokeerimise nõude tervikuna kõigi kostjate vastu rahuldamata ja jätta OÜ Autorollo raha ja vara kõrvaldamise nõue tervikuna Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu rahuldamata.

Ülejäänud osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata.

Ringkonnakohus jättis kahes kohtuastmes kantud menetluskulud osaliste endi kanda.

Kohtuotsuse saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid