Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse resolutsiooniga, kuid lisas otsuse põhiosasse oma põhjendused.

Samas kriminaalasjas tunnistati süüdi veel ka Ivor Onksion, kuid selles osas maakohtu otsuse peale apellatsiooni ei esitatud.

Apellatsioonis esitati ka taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks ning jätta kohaldamata karistusseadustiku §137 osas, milles see ei sätesta, millised jälitustoimingud on karistusnormi sisustamisel asjassepuutuvad ning KarS §156 osas, milles on määratlemata teokirjeldus ja teoobjekt.

Kohus ei nõustunud apellantidega ja leidis, et nimetatud sätted ei ole põhiseadusega vastuolus.

Otsuse võib vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul. Kui riigikohus peaks samuti Toobali ja Laasi süüdi mõistma, siis tuleb meestel lahkuda nii riigikogust kui ka erakonnast.

Harju maakohus mõistis mullu oktoobris riigikogu liikmed Priit Toobali ja Lauri Laasi süüdi eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ning Toobali süüdi lisaks veel dokumendi võltsimises.

Kohus tunnistas Toobali süüdi ja mõistis talle liitkaristuseks ühe aasta tingimisi vanglakaristust. Laasi mõisteti samuti süüdi ja karistuseks mõisteti talle üheksa kuud tingimisi vangistust. Süüdi jäi ka juriidilise isikuna Keskerakond, kellel mõisteti karistuseks 10 000 eurot.

Toobali ja Laasi karistust ei pöörata täitmisele, kui nad ei pane kolme aasta jooksul toime uut kuritegu.

Kohus tunnistas kohtu all olnud Ivor Onksioni ka süüdi eraviisilises jälitustegevuses ja sõnumisaladuse rikkumises ning mõistis talle rahalise karistuse 640 eurot, mille ta peab tasuma ositi kaheksa kuu jooksul.

Süüdistus

Riigiprokuratuur esitas 2014. aasta aprillis keskerakondlastest riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile süüdistuse kuriteos ning saatis nende kriminaalasja kohtusse. Lisaks on kohtu all ka Ivor Onksion ning juriidilise isikuna Keskerakond.

Toobal ja Laasi said süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ning Toobalit süüdistatakse lisaks veel dokumendi võltsimises.

MTÜ Eesti Keskerakond võltsis süüdistus kohaselt dokumente juriidilise isikuna ning Ivor Onksion sai süüdistuse eraviisilises jälitustegevuses ja sõnumisaladuse rikkumises.

Süüdistuse järgi kallutasid Toobal ja Laasi Ivor Onksioni eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele ehk mahitasid teda ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi (SDE) meilikontole ja edastama neile seal olevaid e-kirju. Kaitsepolitsei uurimise järgi olevat Onksioni toodud kirjades sisalduv info jõudnud isegi Savisaareni, kirjutas Eesti Ekspress.

Keskerakonna peasekretär Priit Toobal sai ka süüdistuse selles, et ta võltsis viit Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad tegelikkuses mitte toimunud sularahaannetusi kokku 11 030,28 eurot.

Riigikogu võttis mullu 27. märtsil õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekul riigikogulastelt Toobalilt ja Laasilt saadikupuutumatuse, et riigiprokuratuur saaks neile esitada süüdistuse ja nende kriminaalasja kohtusse saata.

Toobalilt saadikupuutumatuse ära võtmise poolt hääletas riigikogus 56 ja vastu 16 riigikogu saadikut ning Laasilt saadikukaitse ära võtmise poolt hääletas 54 ja vastu 17 saadikut ning üks riigikogulane jäi erapooletuks.

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas mullu 26. veebruaril õiguskantsler Indrek Tederile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek keskerakondlastest riigikogulastelt Toobalilt, Laasilt saadikukaitse äravõtmiseks ning nende suhtes süüdistusakti koostamiseks. Prokuratuur teatas tänavu aprillis, et on süüdistuakti esitanud.

Riigiprokurör Inna Ombler nõudis mullu septembris kohtus Priit Toobalile ja Lauri Laasile tingimisi vanglakaristust ning rraviisilises jälitustegevuses ja Rummi postkastist leitud kirjade Laasile ja Toobalile saatmises süüdistatud Onksionile puhtsüdamliku ülestunnistuse eest rahalist karistust 800 eurot.

Kohtumaterjalid: "tiksujad" ja salapärased annnetused

Kohtuistungite jooksul selgus kohtumaterjalidest aga nii mõndagi huvitavat. Näiteks algas esimene juba istung mõnevõrra humoorikalt, kui kohtuasja üheks võtmeisikuks peetav Ivor Onksion avaistungile kohale ei ilmunud, sest ta advokaat unustas mehe ilmselt kutsuda.

Prokuröri poolt välja toodud materjalidest selgus näiteks ka, et Ivor Onksioni SMS-id viitasid, et Keskerakonna juhtkond, sealhulgas erakonna juht Edgar Savisaar isiklikult teadis Onksioni nuhkimisest.

Lisaks tunnistasid kohtus mitu inimest, et kuigi nende nimed olid kantud annetajate nimekirja, siis ei ole nad parteile annetusi teinud. Kusjuures näiteks autojuhina töötav Jaan Moorats rääkis kohtus, et Keskerakonna peasekretär Priit Toobal palus tal kaitsepolitsei võimaliku pärimise peale kinnitada, et ta on erakonnale raha annetanud.

Üks kurioosemaid juhtumeid aga, mis kohtumaterjalidest lähtus, oli see, kui aktiivselt otsiti sotside taga nuhkinud Onksionile tööd. Selle tarvis ei häbenetud küsida teenet linna ja partei juhtfiguuridelt ning meenutada tasub ka näiteks Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimehehe Enno Tamme sõnu telefonis Priit Toobalile, kus Tamm möönis, et „selliseid kohti ei ole paraku enam ühtegi" ja et tal "on juba kolm tiksujat ja fond miinuses."

Toobal ja Laasi ei tunnistanud ennast üheski süüdistuses süüdi. Ivor Onksion tunnistas end kohtuprotsessil esitatud süüdistuses osaliselt süüdi.