"See on ainulaadne võimalus ja professionaalne väljakutse töötada Eesti riigi maksimaalses tipus - presidendi kantseleis, mis on samas loogiline jätk minu senisele karjäärile avalikus teenistuses," ütles Alo Heinsalu (56). "Kõik senised kokkupuuted presidendi kantseleiga on näidanud, et seal töötavad pühendunud ametnikud, kelle eesmärk on Eesti ja meie riigi teenimine."

Alo Heinsalu on töötanud ka peaministri büroo juhatajana, riigikogu kantseleis valimiste osakonna nõuniku, osakonna juhataja ja asedirektorina, samuti riigikantseleis kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu osakonnas.

"Alo Heinsalu senine mitmekülgne töötamine avalikus teenistuses on andnud talle tasakaalukuse ja empaatia, tugeva kogemuse erinevate meeskondade edukal juhtimisel ning terava silmaringi nii Eesti kui ka rahvusvahelise elu tunnetamisel," ütles presidendi kantselei senine direktor Siim Raie, kes hakkab 6. aprillil tööle muinsuskaitseameti peadirektorina.

Presidendi kantselei direktoriks asumise tõttu astub Alo Heinsalu 6. aprillist tagasi Vabariigi valimiskomisjoni esimehe kohalt. Ta on valimiste korraldamisega olnud seotud 21 aastat, neist kolm viimast Vabariigi valimiskomisjoni esimehena.

Neli aastat presidendi kantseleid juhtinud Siim Raie teatas jaanuari lõpus, et alustab tänavu aprillist tööd muinsuskaitseameti peadirektorina.