„Organisatsioonidena, mis on pühendunud kunstivabadusele, kirjutame me, et kutsuda teid üles muutma viimase minuti otsust tühistada Jonas Tarmi „Marš u nebuttja“ („Marss olematusse“) pühapäevane ettekanne Carnegie Hallis ning jätkama programmiga nagu varem kavandatud.

Meie arusaamise järgi eemaldas New Yorgi noorte sümfooniaorkester tellitud teose pühapäevasest programmist pärast kaebuste saamist, et see sisaldab väga lühikest muusikalist tsitaati kurikuulsast marsist, mida kasutasid natsid.

Kui mõnedel inimestel publikus võivad olla selle marsiga traumaatilised seosed, võib sama kehtida igasuguse kunstiteose kohta, mis viitab valulistele hetkedele ajaloos. Tõepoolest, Tarm ütles New York Timesile, et see on „konfliktist... totalitarismist... ja polariseerivast natsionalismist“. Kui me peaksime eemaldama kultuurilisest repertuaarist kõik tööd, mis kõnetavad traumaatiliste ajalooliste sündmuste kogemusi, seaks see ohtu meie arusaamise mitte ainult minevikust, vaid ka meie poliitilisest olevikust.

Andeka noore helilooja jaoks ning sümfooniaorkestri noorte muusikute jaoks läheb sõnumi saamine, et teost võib meelevaldselt alla suruda selle sisu pärast, vastuollu sõnavabaduse hindamatute põhimõtetega, mis eristavad meie ühiskonda totalitaarsetest režiimidest (natside ja nõukogude omadest), millele „Marš u nebuttjas“ viidatakse.

Me saame aru, et New Yorgi noorte sümfooniaorkester oli mures publiku reaktsioonide pärast ning võis algselt otsustada, et teose eemaldamine programmist lahendab probleemi. Organisatsioonidena, mis tegelevad igapäevaselt tsensuurivaidlustega, kinnitame me teile, et vastuolulise teose allasurumine ei ole kunagi hea lahendus.

Ei ole midagi, mis võiks kultuuriinstitutsiooni usutavust nii palju kahjustada, kui tsensuuriakt. Kultuuriinstitutsioonid võivad mängida otsustavat rolli mõistmise ja rahumeelse dialoogi edendamisel konfliktimaailmas, kuid ainult siis, kui nad seisavad vastu kõigi poolte survegruppidele.

Me loodame, et te haarate võimalusest võtta tagasi see kiirustades tehtud otsus eemaldada Jonas Tarmi teos programmist ning leiate teisi viise publiku muredega tegelemiseks: näiteks mõttevahetus helilooja või teiste muusikutega annaks inimestele publikus ruumi väljendada oma muret viisil, mis on palju kasulikum kui nõue vaikida.“

Allakirjutanud:

National Coalition Against Censorship (New York)

ARTICLE19 (London)

Index on Censorship (London)

Ligue des droits de l'Homme (Pariis)

The Dramatists Guild (New York)

Dramatists Legal Defence Fund (New York)

Freemuse (Kopenhaagen)

PEN American Center (New York)

Student Press Law Center (Washington)

American Booksellers For Free Expression