Siseminister Hanno Pevkur ütles valitsuse pressikonverentsil, et 29 miljonit eurot läheb Eesti välispiiride tugevdamiseks ja suures osas idapiirile radarite, tehnilise valve ja varustuse ostmiseks.

Veidi üle 17 miljoni euro suunatakse kuritegevuse vastaseks võitluseks. Kuna tegemist on eurorahaga, siis puudutab see eelkõige piiriülest kuritegevust nagu näiteks narko- ja inimkaubandus, rääkis Pavkur.

Lisaks arutas valitsus täna hädaolukordade lahendamise plaane.

Täpsustati ja täiendati pantvangisituatsiooni plaani, mis oli ka varasemalt olemas ja mida uuendati viimati 2011. aastal. Varasemalt polnud aga äkkrünnaku lahendamise plaani ja see sai täna valitsuse heakskiidu.

Siseminister Hanno Pevkur sõnas istungile järgnenud valitsuse pressikonverentsil, et kahe värskelt valminud hädaolukorra lahendamise plaani eesmärk on tagada ametkondade koordineeritud ja tõhus tegutsemine äkkrünnaku või pantvangisituatsiooni korral ning ründaja võimalikult kiire ja ohutu peatamine.

"Äkkrünnaku ja pantvangi võtmise puhul on tegu väga tõsiste ja ohtlike kuritegudega, sageli on kurjategija peamine eesmärk tekitada võimalikult suurt kahju ning võimalik, et ka tappa või vigastada juhuslikult ette jäävaid inimesi. Hädaolukorra lahendamise plaane koostades ja täiustades tegeleme peamiselt tagajärgede leevendamisega, kuid veel tõsisemalt peame tegema koostööd keeruliste probleemide juurteni jõudmiseks. Parim tulemus oleks see, kui ühtki hädaolukorra lahendamise plaani poleks vaja päriselus rakendada," märkis Hanno Pevkur.

Hädaolukorra lahendamise plaan on dokument, milles kirjeldatakse üleriigilisel ning vajaduse korral regionaalsel ja kohaliku omavalitsuse tasandil hädaolukorra lahendamise korraldust, juhtimisstruktuuri, selles osalevate asutuste või isikute ülesandeid, teabevahetust, avalikkuse teavitamise ja rahvusvahelise koostöö korraldust.

Hädaolukorra lahendamise plaan määratleb lahendamise juhi, lahendavad asutused ning nende ülesanded, kuid olukorda ennast lahendatakse sündmuse olustikule vastava detailse sündmuskoha lahendamise plaani alusel.

Siseministeeriumi asutused päästeamet ning politsei- ja piirivalveamet juhivad enamike hädaolukordade lahendamist - näiteks ulatuslik metsa ja maastiku tulekahju, paljude kannatanutega rongi, laeva ja õhusõiduki õnnetus jne.

Äkkrünnakust ja pantvangi võtmisest tingitud hädaolukorra lahendamise plaan on üks paljudest siseministeeriumi poolt ette valmistatud plaanidest, täpsem ülevaade neist avaneb siseministeeriumi kodulehel.