„Teie olete näidanud, et hea kool ja hea haridus on võimalik nii Saaremaal, Ida-Virumaal, Tartumaal kui ka Tallinnas,“ ütles president Ilves preemiate üleandmisel.

„Saatuse tahtel oleme viimastel päevadel pidanud palju mõtlema koolist, õpetajatest ja noori inimesi ümbritsevast vaimsest keskkonnast,“ nentis riigipea oma sõnavõtus, rõhutades, et tänapäevane kool ja ka ühiskond laiemalt peab leidma võimaluse aidata neid, kellel on raske, kes on üksi, kellel on mure.

President Ilvese sõnul lasub meil kõigil – lapsevanematel, õpetajatel, riigivõimu esindajatel ja loomulikult presidendil – kohustus mõelda, kuidas Viljandis aset leidnud tragöödiat tulevikus vältida. „Kuidas hoida ja tekitada koolides ja kogukondades sõbralikku ja usalduslikku õhkkonda. Kuidas kaitsta lapsi ja õpetajaid, kuidas kaitsta ja parandada kogu me ühiskonna vaimset tervist,“ lisas ta.

Laureaatide nimel kõnelenud Väino Ratassepp märkis, et hariduspreemiate jagamine ja selle kaudu õpetajate tunnustamine on eeskujuks kogu haridussüsteemile. „Tänan presidenti selle tunnustuse eest,“ ütles Ratassepp, kes soovis oma laureaatidest kolleegidele õnne ja edu, lisades: „Kallistagem rohkem üksteist.“

Hariduspreemiate suurus oli kõikide laureaatide puhul 3500 eurot ning rahastajaks Danske Bank. Danske Banki tegevjuhi Aivar Rehe sõnul väärivad hariduse edendajaid kogu ühiskonna poolt enam tunnustust, kuna just nemad omavad väga suurt rolli meie järelkasvu maailmapildi kujundamisel. „Meil on siiralt hea meel tunnustada igal sügisel rahaliste preemiatega Danske Banki poolt neid hariduse edendajaid, kes pingutavad oma igapäevatöös selgelt enam kui neilt oodatakse,“ lisas Rehe.

Reaalteaduste eripreemiat summas 3900 eurot rahastab Skype Eesti. Skype Eesti juht Andrus Järg ütles, et neil on eriliselt hea meel anda tänavune reaalteaduste eripreemia Indrek Peilile, kes oma töös Saaremaa Ühisgümnaasiumis on viinud kokku teadlasi ja õpilasi, lähenenud loominguliselt füüsika õpetamisele ja õpilaste innustamisele. „Uudishimu äratamine, põnevus ja järjepidevus reaalteadmise omandamise teekonnal on võimsa järelmõjuga ja loodame väga, et lähemate kümnendi jooksul kohtame uute noorteadlaste seas naisi ja mehi, kes oma teadussaavutustele vundamenti ladusid kas Saaremaa Miniteaduspäevadel või Indreku eestvedamisel teaduslaagrites praktikal olles või uurimustööd tehes,“ sõnas Järg.

Kadri Leppoja töötab Tartus Miina Härma Gümnaasiumi muusikaõpetajana alates 1976. Aastast, olles pühendunud pedagoog-metoodik ja koorijuht. Tema juhendamisel töötab koolis neli koori, lisaks koolikooridele töötab Leppoja ka Tartu Noortekooriga ning aastaid Eesti Koolinoorte Segakooriga. Tema juhatatavad koorid on saavutanud korduvalt erinevatel konkurssidel nii Eestis kui välismaal auhinnalisi kohti. Õpetaja Leppoja koorilauljad on osalenud mitmetes muusikalavastustes, koore on korduvalt kutsutud esinema üleriiklikele üritustele, sealhulgas isadepäeva kontsertaktus Estonias. Kõik Miina Härma Gümnaasiumi koorid on osalenud nii kohalikel kui üleriigilistel laulupidudel. Koolinoorte 2007. ja 2009. aasta üldlaulupeol oli Leppoja neidude- ja naiskooride üldjuht.

Väino Ratassepp on aktiivne ja pika kogemusega pedagoogikateadlane ja keemiaõpetaja, kes jäi möödunud aastal pensionile, olles enne seda aastaid keemiaõpetaja Tallinna Muusikakeskkoolis, Tallinna Sidekoolis, Tallinna Polütehnikumis ja Tallinna Ehituskoolis. Ta on osalenud põhi- ja keskkoolide keemiaõpetuse õppeprogrammide väljatöötamises, avaldanud arvukalt keemiaalaseid artikleid, keemia töövihikuid üldhariduskoolile ning 12 keemiaõpikut. Ratassepp on sisustanud mitme kooli keemiakabinetid, õpetanud keemiaõpetajaid ja algatanud Eesti keemiaõpetajate konverentside traditsiooni. Tema osalusel koostatud keemia õppekirjandus on olnud koolides kasutusel üle 30 aasta.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogiaõppe osakonna juhataja Galina Trofimova on arendanud ja populariseerinud kutseharidussfääris neid erialasid, mis esinevad vaid Ida-Virumaal – mäetööd, keemiaprotsesside operaator, tööstustehnoloogia. Tänu tema ettevõtlikkusele on loodud laboratooriumid, mis on varustatud unikaalsete kõrgtehnoloogiaseadmetega keemia ja tehnoloogiliste protsesside õppimiseks. Trofimova on teinud suure töö energeetika-, mäe- ja keemiatööstuse õppeprogrammide arendamisel ja täiendamisel. Tema eestvõttel on kaasatud kohalikud ettevõtted kutsestandardite ja õppeprogrammide väljatöötamisse ning tänu sellele tagatud just antud töökohale vajalik kutseõpe.

Indrek Peil on Saaremaa Ühisgümnaasiumi füüsikaõpetaja ja pedagoog-metoodik. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsikaosakonna (1982) ning töötab Saaremaa Ühisgümnaasiumis alates 1988. aastast. Peil valiti 2012. aastal ka Saare maakonna aasta õpetajaks. Ta on avaldanud mitmeid pedagoogilisi artikleid õpilaste uurimistööde juhendamise kohta ning kaks füüsikaõpikut. Peil algatas ja korraldab siiani üleriigilist õpilaskonverentsi „Saaremaa Miniteaduspäevad“, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud teaduse populariseerimisele 6. - 12. klassides õppivate noorte hulgas. Peili eestvedamisel on Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad osalenud ning osalevad mitmetes üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides, ta on korraldanud teaduslaagreid õpilastele teaduspraktika võimaldamiseks, viinud kokku teadlasi ja õpilasi ning igati loominguliselt lähenenud füüsika õpetamisele ja õpilaste innustamisele.