“Ebola levik mõjutab Lääne-Aafrikas mitmete riikide normaalset toimimist ning on suureks koormaks sealsele majandusele,” ütles Paet.

“Rahvusvaheline üldsus peab reageerima kiiresti, et olukord ei jätkaks halvenemist,” lisas ta.

Paeti sõnul on Eesti tänavu toetanud ebola leviku tõkestamist kokku 100 000 euroga. “Välisministeerium toetab ÜRO poolt asutatavat ebola tõrjefondi 40 000 euroga. Samuti oleme toetanud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tegevust 60 000 euroga, et tõkestada ebola edasist levikut eriti Guineas, Libeerias ja Sierra Leones, kus olukord on kõige tõsisem,” lisas ta.

Paeti sõnul viibib praegu Libeerias Monrovias ka Eesti arst, kes osaleb seal ÜRO kriiside ja katastroofide koordineerimis- ja hindamismeeskonna (UNDAC) liikmena neljanädalasel missioonil. 13-liikmelise rahvusvahelise meeskonna ülesanne on toetada ebola haiguspuhangu tõkestamise rahvusvahelist koordineerimist.

Paeti sõnul võib rahvusvaheliste tervishoiuekspertide andmetel jaanuariks olla 1,5 miljonit haigestunut, kui haiguse levikule ei suudeta piiri panna.

Märtsi lõpus avastati Kagu-Guineas kiiresti leviv ja eluohtlik ebola-viirus. Septembri lõpu seisuga on nakkusesse surnud 3083 inimest. Samuti on kokku 6553 inimest, kelle puhul kas kahtlustatakse ebolasse nakatumist või kelle puhul nakatumine on ka laboratoorselt kinnitatud.