Kas viimaste tundide jooksul on selgunud uut informatsiooni?
Ma olen õhtu jooksul korduvalt suhelnud oma Vene kolleegiga, oleme püüdnud leida võimalusi, et asi saaks kiire lahenduse ja Eesti kaitsepolitsei töötaja jõuaks Eestisse tagasi.

Milline see suhtlus Vene kolleegiga välja nägi? Oli ta koostööaldis?
Suhtlus oli konstruktiivne. Selge on see, et see juhtum, mis hommikul aset leidis ja mis puudutas salakaubaga seotud juhtumit, sellega kaitsepolitseiamet tegeles. On selge, et kui see intsident aset leidis, siis väga kiiret lahendust on sellele loomulikult raske leida, aga me tegutseme selle nimel, et lahendus oleks kiire ja inimene jõuaks Eestisse tagasi.

Operatsiooni taga oli FSB - miks nad soovisid Eesti ametnikku Venemaale toimetada?
Eesti kaitsepolitsei tegeles salakaubajuhtumiga ja juhtumi lahendamise käigus tekkis intsident, mille raames FSB pidas kinni kaitsepolitsei töötaja. Selle lahendamisega me siis tegeleme.

Miks peaks FSB oma ametikohust täitvat Eesti ametnikku kinni pidama?
Need on detailid, mis saavad uurimise käigus kindlasti vastuse. Täna saame öelda, et kaitsepolitsei tegeles korruptsiooni ja salakauba juhtumiga ning selle lahendamise käigus see intsident tekkis. Nagu ma juba ütlesin - meie tänane eesmärk on suunatud sellele, et inimene kiiresti koju tagasi tuua.

Mis samme Eesti selleks astub?
Kaitsepolitsei on alustanud kriminaalmenetlust, sama moodi on suheldud Vene poolega. Ka mina isiklikult olen suhelnud oma kolleegiga Venemaal ja loomulikult jätkuvad kõik need tegevused ka järgnevatel päevadel. Ma loodan, et see juhtum saab kiire lahenduse.

Kuidas sai selgeks, et üks mees on üle piiri veetud?
Eks ta nii selguski, et see sündmus seal juhtus ja ega siis piirivalvurid kaitsevad Eesti piiri jätkuvalt ja kui intsident aset leidis, siis loomulikult see info jõudis kohale.

Osa raadiosidest oli piirkonnas häiritud?
Detailidest kriminaalmenetluse käigus... kõike ei saa avaldada. Kriminaalmenetlus peab olema objektiivne ja tagama, et lõppresultaat oleks juriidiliselt korrektne. Ja loomulikult - meie esimene ja peamine eesmärk on see, et kaitsepolitsei töötaja jõuaks koju tagasi.

Kaitsepolitsei töötaja on Venemaal - kuidas suitsugranaadi kasutamine avastati?
Seal kasutati suitsu tekitavat lõhkeseadeldist ja kindlasti on see fikseeritud kahepoolses piirivaatlusprotokollis. On selgelt fikseeritud, et seal on lehtrid, mis olid tekitatud suitsuseadeldise poolt. Kõik muu jätame kriminaalmenetluse raamesse - me ei saa kõiki detaile avaldada.

Kas sündmusel oli pealtnägijaid? Kas kaitsepolitsei töötaja tegutses piirkonnas üksi?
Veelkord - jäägu kõik detailid kriminaalmenetluse raamesse.

Kus oli sündmuse hetkel piirivalve?
Piirivalve tegi oma igapäevast tööd, nad reageerisid nii, nagu ühele piiriintsidendile peavad reageerima.

Juba on kõlanud vihjeid, et Eesti peaks esitama liitlastele sündmuse osas paremaid tõendeid. Kuidas kommenteerite?
Piiriületus on fikseeritud kahepoolselt ja kõik, mis sealt edasi tuleb... pean ikkagi ütlema, et see jääb kriminaalmenetluse raamesse.

Milline oli õhkkond julgeolekukomisjoni istungil?
Loomulikult on tegemist väga tõsise juhtumiga - Eesti kaitsepolitsei töötaja on kinni peetud. Püüdsime - nii palju kui võimalik - detailse pildi ette saada, et mis tegelikult toimus. Loodame jätkuvalt sellele, et kõik juba läbi viidud ja edasised tegevused viivad selleni, et inimene tuleb kiiresti koju.

Võite käsi südamel öelda, et asi pole poliitiline?
Ma tahan kinnitada kõikidele Eesti kodanikele, et Eesti piir on turvaline ja Eesti riigis on turvaline elada. Tegemist oli ühe salakaubajuhtumi lahendamise käigus tekkinud intsidendiga ja täpselt nii seda tulebki võtta.

Tegemist ei ole Venemaa provokatsiooniga?
Tegemist oli salakaubajuhtumi lahendamisega. Seda täpselt nii tulebki võtta. Salakaubajuhtum. Üksik intsident. Ja me tegeleme selle lahendamisega.