Lisaks oleme abi saatnud Süüriasse, Lõuna-Sudaani, Gaza sektorisse ja Iraaki. Samuti oleme toetanud looduskatastroofides kannatatud riike, nagu Filipiinid ning Bosnia ja Hertsegoviina.

"Ukraina sündmuste kõrval ei tohiks unustada abivajajaid keeruliste olukordadega riikides nagu Süüria, Iraak, Kesk-Aafrika Vabariik ja Lõuna-Sudaan," märkis välisminister Urmas Paet.

Tema sõnul on humanitaarabi andmine iga väärika riigi moraalitunde väljendus ning välispoliitika lahutamatu osa. "Eesti kasvav panus globaalsete humanitaarkriiside leevendamisse on seotud meie pääste- ja humanitaarabi võimekuse suurenemisega. Oluline on nii abisummade suurus kui toetus juba toimivale abi andmise süsteemile ning humanitaarprintsiipide ja rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimisele," lisas ta.

Alates selle aasta suvest on Eesti ÜRO humanitaarasjade koordineerimisameti (OCHA) doonorite toetusgrupi liige. Selle näol on tegemist maailma kõige aktiivsemate humanitaarabi doonorite grupiga, millel on OCHA tegevust toetav roll.

Kokku püüavad humanitaarabi organisatsioonid sel aastal abi anda umbes 54 miljonile inimesele 26 riigis. Abipalveid on rekordiliselt kokku rohkem kui 17 miljardi dollari ulatuses.

Rahvusvaheline humanitaarabi päev märgib 11 aasta möödumist ÜRO peakorteri pommitamisest Bagdadis, mille käigus hukkusid 22 humanitaarabi töötajat. See on pühendatud neile, kes ennastsalgavalt abistavad kümneid miljoneid sõja või looduskatastroofi tõttu kannatavaid inimesi. Samuti on päeva eesmärk tõsta avalikkuse teadlikkust humanitaarabi andmisest maailmas.

Tänavu on rahvusvahelise humanitaarabi päeva fookuses humanitaarabi kangelased - indiviidid ja organisatsioonid, kes on oma elu ohtu seades valmis hädasolijaid abistama üle kogu maailma. Samuti mälestatakse täna neid humanitaarabi töötajaid, kes teiste abistamisel on kaotanud oma elu.