Suure meediatähelepanu all alanud istungi algus venis täna pool tundi, kuna nii kaitsjad kui ka prokurör üritasid saada Onksioniga kontakti. Paraku tulutult, kuna mees ei vastanud oma telefonile.

Kohtunik oli kaitsja tegevusest ja Onksioni kohtusse mittekutsumisest hämmingus.

Prokuröri Inna Ombleri sõnul olid süüdistajad kindlaks teinud, et Onksion, kes on töötanud Püha Miikaeli koolis matemaatikaõpetajana, oli läinud andma eratunde, mistõttu on tema telefon välja lülitatud. Hiljem aga sai prokuratuur kontakti selle kooli direktoriga, kuhu Onksion oli läinud tunde andma ja sealt öeldi, et mees ei ole sinna jõudnud. Prokuratuuri sõnul on nad võtnud kasutusele kõik meetmed, et Onksion esimesel võimalusel kohtusse toimetada.

Kui kohtunik küsis Onksioni kaitsjalt Urmas Simonilt, et kas ta on mehe ikka kutsunud kohtuistungile, siis ütles advokaat, et ta ei mäleta täpselt, kas ta ütles oma kliendile aja ja koha. Kaitsja väitel oli neil sellest korduvalt küll juttu olnud, kuid detaile ta ei mäletanud.

Kuna Onksion istungile ei ilmunud, siis tegi prokurör ettepaneku teha kohtus vaheaeg, kuni on kontakt mehega saavutatud. Kohus kuulutaski täna keskpäevani vaheaja ja kohustas kaitsjaid ning prokuratuuri tegema endast kõik võimaliku, et Onksion kohale toimetada.

Riigiprokuratuur esitas tänavu aprillis keskerakondlastest riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile süüdistuse kuriteos ning saatis nende kriminaalasja kohtusse. Lisaks on kohtu all ka Ivor Onksion ning juriidilise isikuna Keskerakond.

Toobal ja Laasi said süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ning Toobalit süüdistatakse lisaks veel dokumendi võltsimises.

MTÜ Eesti Keskerakond võltsis süüdistus kohaselt dokumente juriidilise isikuna ning Ivor Onksion sai süüdistuse eraviisilises jälitustegevuses ja sõnumisaladuse rikkumises.

Süüdistuse järgi kallutasid Toobal (30) ja Laasi (39) Ivor Onksioni (24) eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele ehk mahitasid teda ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi (SDE) meilikontole ja edastama neile seal olevaid e-kirju. Kaitsepolitsei uurimise järgi olevat Onksioni toodud kirjades sisalduv info jõudnud isegi Savisaareni, kirjutas Eesti Ekspress.

Keskerakonna peasekretär Priit Toobal sai ka süüdistuse selles, et ta võltsis viit Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad tegelikkuses mitte toimunud sularahaannetusi kokku 11 030,28 eurot.

Riigikogu võttis 27. märtsil õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekul riigikogulastelt Toobalilt ja Laasilt saadikupuutumatuse, et riigiprokuratuur saaks neile esitada süüdistuse ja nende kriminaalasja kohtusse saata.

Toobalilt saadikupuutumatuse ära võtmise poolt hääletas riigikogus 56 ja vastu 16 riigikogu saadikut ning Laasilt saadikukaitse ära võtmise poolt hääletas 54 ja vastu 17 saadikut ning üks riigikogulane jäi erapooletuks.

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas tänavu 26. veebruaril õiguskantsler Indrek Tederile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek keskerakondlastest riigikogulastelt Toobalilt, Laasilt saadikukaitse äravõtmiseks ning nende suhtes süüdistusakti koostamiseks. Prokuratuur teatas tänavu aprillis, et on süüdistuakti esitanud.

Endisest sotsiaaldemokraadist ja hiljem Keskerakonnaga liitunud, kuid ka sealt lahkunud Ivor Onksion ei ole avalikkuse ees palju esinennud. Skandaali puhkedes ütles ta vaid, et tema kätte sattusid Hannes Rummi materjalid ajal, mil ta töötas Jaak Juske (SDE) nõunikuna.

"Need materjalid vedelesid fraktsioonis laua peal ja neid lugesid kõik, kes seda soovisid. Kuna mina kirjutan kaastööd ajalehele Kesknädal juba möödunud aasta veebruarikuust (2011. aasta), siis esialgu mõtlesin, et nendes materjalides oleva info vastu võiks Kesknädal huvi tunda ning viisin need Keskerakonna büroosse. Priit Toobal ei soovitanud neid avaldada, kuna Keskerakonnal on sotsidega sõbralik koostöö. Olin sellega ka ise nõus," selgitas Onksion.

22-aastane Ivor Onksion kuulus sotsiaaldemokraatide hulka 2009. aastast kuni 2011. aasta oktoobrini, mil ta erakonnast lahkus ja Keskerakonna liikmeks hakkas, kuid lahkus seal 2012. aasta 3. veebruaril. Viimaste andmete kohaselt töötas Onksion Püha Miikaeli Koolis põhikooli matemaatikaõpetajana.