Selle aasta märtsis jõustus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu kinnitatud abifondi määrus, mis annab riikidele aluse abiprogrammi rakenduskava koostamiseks ja uue jagamispraktika väljatöötamiseks. Kui varasemalt jagati toiduabi Euroopa Euroopa Põllumajandusfond, on nüüd loodud puudust kannatavate inimeste abistamiseks loodud eraldi uus Euroopa abifond. Uue programmi määruse kohaselt peavad liikmesriikid esitama siseriikliku rakenduskava hiljemalt septembri alguses.

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõuniku Aleksandra Solntseva sõnul on ministeerium alustanud EL-i poolt nõutava rakenduskava koostamist ja plaanib selle kinnitada võimalikult kiiresti. Pärast programmi koostamist on Euroopa Komisjonil kuus kuud aega liikmesriikidega ametlikke läbirääkimisi pidada ja rakenduskavale heakskiit anda. "Rakenduskava alusel omakorda koostatakse programm, mis sätestab täpsemad reeglid abi jagamiseks Eestis ja annab aluse abi jagamiseks," selgitas Solntseva.

Inimkeeli tähendab see, et Euroopa Liit muutis enda toiduabi jagamise korda ning seni, kuni riigid kavandavad uut abi osutamise programmi ning kuni Euroopa Liit neid menetleb, jäävad puudust kannatavad pered Eestis ilma neid seni kuivainete, toiduõli ja muu vajalikuga varustanud kaubikute toodud abipakkidest. Toiduabi jagamine taastub alles järgmisest aastast.

Toidulaua täitmise raskus lasub kohalikel omavalitsustel

Küsimusele, kuidas toiduabi jaotamine järgmisel aastal uue kava järgi välja nägema hakkab, sotsiaalministeerium veel vastata ei oska. "Rakenduskava ette valmistades oleme pidanud läbirääkimisi väga mitmete osapooltega, sealhulgas ka omavalitsuste ning organisatsioonidega, kes olid toiduabi jagajad 2007–2013 perioodil," ütles ministeeriumi pressinõunik. "Kuidas täpselt hakatakse abi tulevikus jagama, on alles otsustamisel, ning sellele leitakse vastus rakenduskava ning programmi koostamise käigus koos partneritega."

Samuti puudub konkreetne vastus sellele, mis puudust kannatavatest inimestest enne järgmist aastat saab. "Sõltumata toiduabi kättesaadavusest on kohaliku omavalitsuse üheks ülesandeks korraldada vältimatu sotsiaalabi kättesaadavus neile, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu. Vältimatu sotsiaalabi osutamisel tuleb inimesele tagada vähemalt toit, peavari ja riideabi," vastas sotsiaalministeeriumi nõunik Delfi küsimusele selle kohta, kes enne järgmist aastat Eesti toimetulekuraskustes inimeste abistamisega enne uut toiduabilaadungit tegelema hakkab.

Lisaks toonitab Solntseva, et Euroopa abifondi kaudu jagatav toiduabi on vaid üks täiendav võimalus vaesuses olevate inimeste abistamiseks. "Abifondi vahendid ei ole ainuke võimalus vaesuse probleemiga tegelemiseks," ütles Solntseva. "Sotsiaalministeerium on võtnud eesmärgiks aidata vaesuses olevaid inimesi nii toiduabiga kui ka muude toetuste kasvuga ning samal ajal pakkuda inimestele suuremas mahus teenuseid, mis aitaksid neid vaesusringist välja - tööturuteenused, sotsiaalhoolekandeteenused ja nii edasi."

Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele eraldatakse Eestile Euroopa abifondist 7,1 miljonit eurot. Koos omafinantseeringuga on Eestil kasutada kokku 8,9 miljonit eurot toiduabi jagamiseks puudustkannatavatele inimestele aastatel 2014-2020.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid