Uudelepa sõnul peaks juhatus täna-homme kohtuma sporditoimetusega ja arutama, kas kompromiss on võimalik ja milline see võiks olla.

Sporditoimetuse juhataja Marko Kaljuveeriga kompromissi leidmine ei ole Uudelepa sõnul nõukogu asi, vaid see on juhatuse, juhatuse esimehe ja sporditoimetuse asi.

Juhatuse esimehe Margus Allikmaa väljavahetamine on Uudelepa sõnul lahendus sellisel juhul, kui sporditoimetus ja juhatus ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda.

Uudelepa sõnul eeldab kompromiss seda, et osapooled astuksid vähemalt ühe sammu tahapoole. „Kompromiss peab kindlasti sisaldama seda, et sporditoimetus saab oma näo tagasi,“ ütles Uudelepp, kes kiitis, et ERRi sporditoimetus teeb väga head tööd.

Kuidas näeb välja sporditoimetuse juhi Marko Kaljuveeri tulevik, sõltub Uudelepa sõnul Kaljuveerist. Praegune pakkumine Kaljuveerile on jätkata ERRis produtsendina, kuid mitte sporditoimetuse juhina.

See, et töötajad koguvad allkirju juhatuse esimehe vastu, näitab Uudelepa sõnul seda, et meeskond hoiab kokku.

Uudelepa sõnul peab nõukogu saama täna-homme vajaliku info selleks, et otsustada juhatuse esimehe jätkamine või mittejätkamine, lõplikult saab nõukogu otsuse teha oma koosolekul.

ERR nõukogu järgmine korraline koosolek toimub 15. aprillil.