Nõukogu esimees Agu Uudelepp rõhutas täna pärast enam kui kolm tundi väldanud koosolekut, et nõukogu tegutseb seaduse alusel.

Rahvusringhäälingu seaduse järgi nimetab nõukogu juhatuse esimehe oma koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega. Nõukogu liikmed oma meelsust täna pärast koosolekut ei avaldanud, jättes kõneisikuks nõukogu esimehe Agu Uudelepa, kes samuti keeldus oma isiklikku eelistust avaldamast.

Seadusest tulenevalt saab nõukogu juhatuse esimehe oma koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega tagasi kutsuda süüdimõistva kohtuotsuse alusel, raskete juhtimisvigade ilmnemisel, pikaajalise töövõimetuse korral, rahvusringhäälingu seaduse raskel rikkumisel või muudel samast seadusest tulenevate aluste olemasolul.

Usalduse kaotamist tagasikutsumise põhjendusena ei ole seaduses toodud.
Täna võttis nõukogu omale aega, et koguda täiendavat informatsiooni.
Sisuliselt võib see tähendada, et otsitakse põhjust, mille alusel Allikmaa juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda.

Seadus annab Allikmaale õiguse ise tagasi astuda, kuid seni on Allikmaa sellest keeldunud. Täna pärast nõukogu koosolekut Allikmaa ajakirjanikega ei kohtunud.

Seadusest tulenevalt lõpevad juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused vastavalt lepingule. Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu kinnitas Margus Allikmaa ERRi juhatuse esimeheks 2012. aasta aprillis järgnevaks viieks aastaks. See tähendab, et tema ametiaeg lõppeb 2017. aasta aprillis.