EAPN Eesti kutsub Eestist Europarlamenti kandideerijaid olema eestkõnelejateks vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemisel Eestis ja Euroopas.

Märtsi algul tegi EAPN Euroopa võrgustik, mis koondab sadu rahvusvahelisisi, riiklikke, regionaalseid ja kohalikke organisatsioone Euroopas, üleskutse hääletada valimistel nende kandidaatide poolt, kes on võtnud endale kohustuse seista vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja ebavõrdsuse vastu ning võidelda demokraatlikuma, sotsiaalsema, vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest vaba Euroopa eest.

EAPN Eesti kutsub eesti inimesi samamoodi hääletama nende kandidaatide poolt, kes seisavad vaesuse vähendamise eest ja Eesti edasise lõhestumise vastu. EAPN Eesti vaesuse vastase võrgustiku juhi, EAPN Euroopa võrgustiku asepresidendi, Kärt Mere sõnul on Eestil vaja läkitada Europarlamenti saadikud, kes südames pühenduvad võrdsema ühiskonna loomisele. „Dramaatilisi numbreid vaesuse kohta, eriti laste vaesuse kohta kordamata, teame ja teavad ka poliitikud kurba tegelikkust, et Eestis elavad tuhanded pered vaesuses või vaesusriskis,” ütles Kärt Mere.
„Väga sümpaatne on, et uus valitsus on lubanud ammuoodatud lastetoetust tõsta. Meie võrgustik ootab uuelt valitsuselt näoga inimeste poole pöördumist,” rõhutas Kärt Mere.

„Mida me hetkel kohe ära teha saame, on nõuda valijatena tõelist pühendumist poliitikutelt kui kandidaatidelt, kes pürivad Europarlamenti. Vajame europarlamendi kandidaatidelt ja valitsusjuhtidelt sõnade kõrval ka tegusid. Nii, et neid saab vastutusele võtta meie endi poolt, kes me otsustame tulevastel Europarlamendi ja 2015.a Riigikogu valmistel neile oma hääle anda. Me vajame sellist Riigikogu, valitsust ja Europarlamenti, kes on inimeste poolel ja esindavad täielikult inimeste huvisid,” ütles EAPN asepresident Kärt Mere.

„Vaatamata Euroopa Liidu seatud „Euroopa 2020” strateegia eesmärgile tuua 20 miljonit inimest vaesusest välja aastaks 2020, näitab statistika kasvavat tõusu vaesuse määras nii Euroopas kui Eestis. Aastal 2012 elas 124,5 miljonit inimest ( 24,8 %) Euroopas vaesusriskis või puutus seetõttu kokku sotsiaalse tõrjutusega. Eestis elas suhtelises vaesuses aasta 2012. aastal 18,7 protsenti ja absoluutses vaesuses 7,3 protsenti elanikkonnast.

"Üha laienev ebavõrdsust tekitav lõhe ühiskonnas ja kodanikuühiskonna osalemise vältimine tõsistes otsustusprotsessides tõstatavad küsimuse, kas see lõhe on tekkinud majanduslikku ja poliitilist võimu omavate inimeste ja ülejäänud inimeste vahel ning kas see lõhe on pöördumatu või suudame me siiski õigeid inimesi valides solidaarsema ja sotsiaalselt sidusama Eesti luua?” küsis Kärt Mere.

Euroopa Komisjon kutsub ka Eestis läbi oma üleeuroopalise kampaania valima Europarlamenti kandidaate „Sotsiaalsema Euroopa poolt“. Kampaaniat viib läbi Euroopa vaesusevastane võrgustik EAPN ja selle liikmed (29 riiklikku võrgustikku, sh EAPN Eesti ning 18 Euroopa organisatsiooni ), mis omakorda esindavad sadu organisatsioone, kes töötavad tuhandete Euroopa kodanikega, eelkõige vaesuses elavate inimestega.