Parimate valvurite tunnustamisest on saanud vanglateenistusele traditsioon, mida viiakse läbi juba neljandat aastat. Parim valvur on parimate tööoskustega ametnik, kes on ühtlasi töökaaslastele asjalik kolleeg, ütles justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Priit Kama.

2013. aasta Parima Valvuri tiitli pälvis sellel aastal Tallinna vangla neljanda üksuse vanemvalvur Risto Ilves.

„Risto Ilves on kohusetundlik, vastutusvõimeline ning usaldusväärne ametnik. Ta on andnud suure panuse üksusesisese positiivse õhkkonna loomisele ja ülevalhoidmisele. Lisaks on ta aktiivne töökorralduslike muudatuste elluviija ja kolleegide abistaja. Ta on ka uute valvurite ja vanglaametniku kutseõppe praktikantide juhendajaks. Risto Ilvese kiire reageerimine aitas eelmise aasta aprillis lahendada olukorra, kus kinnipeetav ründas vangla sotsiaalosakonna töötajat isetehtud lõikeriistaga,“ rääkis Kama.

„Tänan ka omalt poolt valvureid, kes vaatamata suurele koormusele teevad tööd pühendumuse ja innuga. Valvuri töö nõuab nii füüsilist kui vaimset pingutust. Vangide arvu vähendamise suunal liikuv kriminaalpoliitika teeb loodetavasti ka valvurite rutiinse igapäevatöö lihtsamaks,“ märkis auhinna üleandmise üritusel peetud kõnes justiitsminister Hanno Pevkur.

Autasud antakse välja seitsmes kategoorias. Lisaks aasta parima valvuri tiitlile said auhinna veel järgmised valvurid:

Kõige sportlikuma valvuri tiitli pälvib enim spordis silmapaistvaid tulemusi saavutanud valvur, kelleks sai Tartu vangla saatmisosakonna vanemvalvur Maanus Jõevee.

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur on ametnik, kes reageerib ohtlikus olukorras kiiresti ning on saavutanud häid tulemusi läbiotsimistel ja muul viisil rikkumiste kõrvaldamisel. Selles kategoorias sai auhinna Viru vangla järelevalveosakonna vanemvalvur Sander Roberts.

Kõige abivalmima valvuri kategoorias tunnustatakse valvurit, kes on avatud suhtleja, viisakas, abivalmis ja abistab alati kolleege, juhendab uusi töötajaid ja praktikante. Selles kategoorias sai auhinna Harku ja Murru vangla Harku vangistusosakonna vanemvalvur Elli Elva.

Kõige innovaatilisem valvur on aktiivne ja uuendusmeelne ning on esitanud asjalikke töökorralduslikke ettepanekuid, mis on ka ellu viidud. Kõige innovaatilisema valvuri tiitli sai Tartu vangla esimese üksuse vanemvalvur Endel Rebane.

Kõige paremini relvi kasutava valvuri kategoorias tunnustatakse väga heade laskmistulemuste ja erivahendite kasutamise oskusega valvurit, kelleks sai Tartu vangla järelevalveosakonna vanemvalvur Priit Viin.

Parima noor valvur on ametnik, kes on valvurina töötanud kuni kaks aastat, kuid juba näidanud üles tööks vajalikke väga häid oskusi ja omadusi. Parimaks nooreks valvuriks sai Tartu vangla kolmanda üksuse valvur vanemvalvuri ülesannetes Ervin Toots.

Vanglateenistus on parimaid valvureid tunnustanud alates 2011. aastast.