Täna kohtus Eesti New Delhi saatkonna konsul Margus Särglepp Puzhali vanglas taas kinnipeetutega, varustades neid vajalike tarbeesemetega. Ta kinnitas sama, mis eelmistel kohtumistel - kinnipeetutega on kõik korras, kuigi neid peab varustama hügieenivahendite ja ravimitega.

Konsul on olnud pidevas suhtluses laeva omanikfirma poolt palgatud advokaadiga, kes on samuti kinnipeetutega kohtunud ja neile õiguslikku olukorda selgitanud. Samuti suheldakse Ühendkuningriigi ja Ukraina kolleegidega, kes püüavad oma vahistatud kodanike käekäiku jälgida.

Kohalikud ametivõimud on kinnitanud, et eeluurimine toimub kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtetega. Ametivõimudega on otseses suhtluses nii välisministeerium kui konsul. Välisminister Urmas Paet on oma India kolleegidele ka vastava kirja saatnud.

Laeva omanikfirma AdvanFort on samuti lubanud, et teeb omalt poolt kõik, et meeskond saaks kiiresti vabastatud. Laevafirma on esmavajaliku soetamiseks nõustunud eraldama 160 USA dollarit meeskonnaliikme kohta, mis neile ka kätte toimetati.

11. oktoobril peeti India vetes kinni piraaditõrjelaev Seaman Guard Ohio, mis kandis lubadeta relvi. Meeskonnas oli 14 eestlast, kuus britti, neli indialast ja üks ukrainlane.