Kõige väiksema õpilaste arvuga aga Pärnumaal Häädemeeste vallas asuv Massiaru algkool (3 õpilast), Ruhnu Põhikool (6 õpilast) ning Jõgevamaal asuv Saduküla lasteaed-algkool (7 õpilast).

Suurima õpilaste arvuga vene õppekeelega kool on Tallinna Linnamäe Vene Lütseum (1035 õpilast).

Eesti saarte suurimas koolis, Kuressaare Gümnaasium õpib 886 õpilast, Saaremaa ühisgümnaasiumis aga 674 õpilast. Väiksematest saartest õppis Ruhnu koolis 6, Prangli põhikoolis 10, Vormi Lasteaed-põhikoolis 17, Kihnu koolis 21 ja Muhu Põhikoolis 86 õpilast.

Kokku on Eestis 545 üldhariduskooli.