Venemaa ja Euroopa Liidu vaheline viisavabadus tooks kaasa eelkõige moskvalaste Soome külastamise lisandumise. Piiri lähedal elavate venelaste Soomes-käigud seevastu ilmselt ei sageneks, kirjutab Helsingin Sanomat.

Praegusel hetkel on Peterburi ja seda ümbritseva Leningradi oblasti elanike osakaal Soomes käivatest Vene turistidest moskvalastega võrreldes viiekordne. Viisavabaduse korral tuleks moskvalasi Soome sama palju kui Peterburi ja Leningradi oblasti elanikke praegu käib.

Kõik see selgub uurimis- ja analüüsikeskuse TAK ja Ida-Soome ülikooli suvel läbi viidud uurimusest.

Viisavabadus tooks kaasa eelkõige kõrge ja keskmise sissetulekuga venelaste Soome-reiside lisandumise. Soomes käivate venelaste sissetulekutase on viimase kahe aasta jooksul kiiresti tõusnud. Eelmisel aastal esindasid Vene turistidest pooled perekondi, mille sissetulekud olid üle 2800 eurot kuus.

Kui ka väikese sissetulekuga turistide osa viisavabadusega kahaneks, kasvaks siiski nende arv.

Viisavabadus tähendaks Soomele 2012. aasta nelja miljoni Vene turisti asemel enam kui seitset miljonit Vene turisti aastas.

Lisaks sellele kolmekordistaks viisavabadus venelaste poolt Soome jäetud raha hulka miljardilt eurolt kolme miljardi euroni aastas, neljakordistaks venelaste ööbimiste arvu Soomes ning tekitaks Soome 12 000 uut töökohta kaubanduses ja teenindussektoris.

Lisaks arvukatele positiivsetele külgedele oleks viisavabadusega seotud ka negatiivseid nähtusi.

Usutakse, et märkimisväärselt suureneks liikluseeskirja rikkumiste ja muude pisikuritegude arv. Seni on venelaste kuritegevust Soomes vaos hoidnud hirm viisa kaotamise ees. Seda ohtu viisavabaduse puhul enam ei oleks.

Kuritegudusid toime pannute Soome pääsemist võiks takistada piirilt tagasi saatmistega, mille arv piiripunktides mitmekordistuks praegusega võrreldes.

Piiripunktide läbilaskevõime pandaks proovile. Oletatakse siiski, et piiripunktide läbilaskevõime viidaks viisavabaduse saabudes reisijate hulgaga vastavusse.

Viisavabadus tooks tõenäoliselt kaasa ka soomlaste bensiiniralli Venemaale, kasvataks Vene asüülitaotlejate arvu Soomes ning suurendaks alkoholi ja sigarettide salakaubavedu.