Komisjoni esimees Ardo Ojasalu ütles Delfile, et tegemist on teistpidi annetusega. „Kui tavapäraselt on komisjoni huviorbiidis erakonnale tehtud annetused, siis nüüd tuli välja, et erakond ise on teinud annetusi,“ rääkis ta.

„Soovime aru sada, mis on sellel raamatupidamiskande tegelik sisu,“ kõneles Ojasalu. „Tahame aru saada, kellele on neid makseid tehtud. Eesmärk on kontrollida, kas poliitiline tegevus pole edasi kandunud mõnda mittetulundusühingusse.“

Ojasalu sõnul on Reformierakond teinud annetusi ka varasematel aastatel ja see summa on aasta-aastalt kasvanud. Varem on Ojasalu sõnul juttu olnud, et erakond on toetanud vabahariduslikku tegevust.

Ojasalu rõhutas, et esialgu ei ole komisjonil mingisugust kahtlust ja tegemist järelepärimise ja täpsustusega, et saada, aru, mis on annetuse tegelik sisu.

Ojasalu sõnul ei ole ükski teine erakond sellist kirjet aruandesse näidanud. „Kõigil teistel oli null selle rea peal,“ sõnas ta.

Reformierakonna kommunikatsioonijuht Silver Pukk ütles Delfile, et erakonna 2012. majandusaasta aruandes on kajastatud 173 000 eurot toetuseid Liberalismi Akadeemiale, erakonna naisteühendusele ja noorteklubidele.

"Sarnaselt oleme oma tegevuskulutusi kajastanud ka varasematel aastatel," märkis Pukk ja lisas, et samasuguseid tegevuskulusid on kõigil erakondadel. "Iseasi, kas nad neid majandusaasta aruannetes eraldi real kajastavad või sisalduvad need üldistes tegevuskuludes."

Pukk oli Ardo Ojasalu suhtes kriitiline öeldes, et sotsist komisjoni esimees teeb viimasel ajal üsna tihti teistele erakondadele järelpärimisi, mis Reformierakonna näitel on enne uudistes, kui adressaadini jõudnud.

"Samal ajal ei kostu komisjonist ühtegi piuksu juba mitmendat kuud tõsiselt üleval oleva sotside 2011. aasta valimiskampaania rahastamissegaduse kohta," kritiseeris Pukk. "Huvitav, kaua veel on võimalik näilise tegevusega varjata tegelike probleemide mittelahendamist.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) tutvus oma tänasel koosolekul ülevaatega erakondade 2012. aasta majandusaasta aruannetest.

Ülevaates käsitleti erakondade netovara seisu, laenukohustusi, valmiskampaaniateks kulunud raha, maksevõimet, aga ka seda, kuivõrd erakonnad majandusaasta aruandes oma kulude sisu avalikkuse jaoks avavad.