ERRi portaalide juhataja Aivar Pau sõnul ehitati Menu vana olümpiaportaali põhjale ja veebiarenduse tehti samuti olemasoleva tööjõuga ning see oli ühe veebiarendaja kolme nädala töö.

"Igakuine kulu on kokku ligikaudu 4000 brutoeurot palgaraha põhikohaga töötajatele, summa sisaldab tasu ka neile, kes toodavad oma põhitöö kõrvalt lisamaterjale," ütles Pau Delfile.

Portaalide juhataja lisas, et Menul on praeguse seisuga kaks põhikohaga toimetajat, ülejäänud on teiste üksuste inimesed, kes lisavad sinna materjale põhitöö kõrvalt - peamiselt programmide videoid ja nende lahtikirjutusi.

Vajadust sellise interneti alamlehe järele on Pau teatel aga ETV meelelahutustoimetuse, Raadio 2 meeskonna ja portaalidega tunnetatud juba aastaid.

"Põhjuseks asjaolud, et erinevalt teistest EBU liikmetest ei olnud me oma veebikeskkonnas pakkunud ühte kohta koondatult sisu nooremale põlvkonnale, et meie programmides olev meelelahutus ja noortekultuur ei jõudnud lahtikirjutatult ja -lõigatult portaali, et meil puudus keskkond, kus pakkuda kohta nüüdiskultuurile, et kogu muusika-, kunsti-, filmi-, kirjandusmaailmas toimuv oli meie portaalides süsteemselt ja regulaarselt kajastamata," põhjendas Pau.

Menu vastutava toimetaja Kerttu Kaldoja rääkis Delfile, et lugejanumbritelt ei püüa portaal kõmumeediaga konkureerida, kuid siiski ollakse meeldivalt üllatunud heast tagasidest.

"Kuna väga populaarsed on just ERRi enda pakutud saadete video- ja helikajastused, siis see tõestab veel kord, et auditoorium vajab ühte konkreetset kohta, kust leida huvipakkuvaid materjale ilma erinevaid tele- ja raadiokanalite veebilehti läbi kammimata," ütles Kaldoja.

ERRi portaalide juhataja Aivar Pau sõnul loodetakse aasta lõpuks jõuda 30 000 stabiilse lugejani nädalas Praegusel lehe käivitamise perioodil on parimal nädalal jõutud aga 28000 lugejani.

Ajakirjanik Mart Soidro leidis hiljuti ajalehes Sirp, et rahvusringhäälingu meelelahutusportaal Menu ülalpidamiseks kulutatakse liigselt ressurssi.

Soidro väitis, et ERRi meelelahutusportaali palgal on viis ajakirjanikku ja lisaks teevad kaastööd ka teisedki ERRi töötajad.