Soidro juhib tänases Sirbis tähelepanu sellele, et ERRi meelelahutusportaali palgal on viis ajakirjanikku ja lisaks teevad kaastööd ka teisedki ERRi töötajad.

„Hoolimata Margus Allikmaa kõrgelennulisest pateetikast ja kõrgelennulistest sõnadest, tundub nii suure hulga tööjõu kasutamine ühes meelelahutusportaalis priiskamisena. Niikaua, kuni portaal praegusel kujul eksisteerib, on ERRi juhtkonnal ebaeetiline väita, et raha napib,“ leidis ta.

Küsimusi ERRi meelelahutusportaali osas on tekkinud teistelgi. Ekspress Grupi juhatuse esimees Gunnar Kobin saatis aprillis kultuuriminister Rein Langile kirja, milles päris aru, kuidas on õigustatud riigi raha kulutamine rahvusringhäälingu uue meelelahutusportaal Menu ülal pidamiseks.

Lang vastas, et rahvusringhääling on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Rahvusringhäälingu eesmärkide ja ülesannete täitmise järelevalve kuulub ringhäälingunõukogu ainupädevusse.

"Seega ei ole kultuuriministeerium antud juhul rahvusringhäälingu suhtes järelevalvet teostavaks organiks ning otstarbekas on antud küsimuses selguse saamiseks pöörduda rahvusringhäälingu nõukogu poole," teatas Lang Kobinile vastuseks.