Stadnikovi loo kõige jõulisem ja üllatavam osa puudutas hilisemat välisministrit ja riigikogulast Trivimi Vellistet: "Veelgi põnevamad ettevõtmised leidsid aset aga sama päeva õhtul alates kella 19st. Läksin sinna (Tammsaare parki - U.S.) Pegasuse kohvikust. Vahepeal oli külm tugevnenud – 12 kraadini, pargis oli üsna sügav lumi ja vähemalt paar tuhat osavõtjat (üldse käis „Tammsaare juures“ läbi mitu tuhat inimest. Põhilises imperialismivastases aktsioonis fungeerisid seltsimehelikud-härrad Mati Talvik ja tulevane superisamaalane Trivimi Velliste. Talvik kutsus ETV bussist läbi megafoni rahvast üles laiali minema ja sisenema näiteks Sakala poliitharidusmajja sooja. Seal pidi toimuma n-ö teemakohane väitluskoosolek, kus huvilised oleksid saanud esitada küsimusi. Kohaletulnud miitingulisi solvava Talvikuga võrreldes oli Velliste hoopis julgem ja räuskavam, kes söandas otseselt räigelt läbi sarjata teda õrritanud noori, hüüdes lõpuks: „Elagu Eesti Sotsialistlik Vabariik!“. Hiljem taunis Eesti Muinsuskaitse Selts oma esimehe käitumist."

"Meil pole täna siin mitte kellelgi positiivset programmi," lausus Velliste 1988. aastal üle Tammsaare pargi. "Saage aru, et maailm areneb järk-järgult. Nii nagu puu kasvab järk-järgult. Kui tahame midagi teha, siis astume ühe sammu teise järel. Praegu pole barrikaadidel turnimise aeg," lisas Velliste, mida nii kui praegu on mitmeti mõistetud.

Delfi pöördus juba 24. veebruaril läbi IRLi pressitalituse ka Velliste poole, kuid vastust ei õnnestunud saada. Hiljem, kui IRL distantseerus Velliste sõnade vahendamisest, tabasime kangelase telefonis.

"Ma ei soovi Stadnikovi pikalt üldse kommenteerida. Te peate tema käest küsima, miks ta on mu laused kontekstist välja kiskunud."

Ometi te ju oma kõnes näitaside lojaalsust toonasele võimule?
"Ma rääkisin, kuidas peame astuma samm haaval. Tõin näiteid ajaloost, rääkisin ka rahvusväeosast, kirjeldasin, et praegu ei ole aeg barrikaadideks."

Miks siis Sergei Stadnikov heitis teile halba valgust?
"Küsige temalt. Ka Raul Rebane oskab taolist käitumist selgitada."

Millist siis?
"No vaadake, mida teevad Johan Bäckman ja Martti Turtola."

Te panete Stadnikovi nendega ühte punti?"
"Jah, muidugi."

Seega te kinnitate täna, et olite 1988. aastal Eesti-meelne ja need, kes loevad välja teie toonastest väljaütlemistest truudust ENSVle, eksivad?
"Kindlasti. Praegu on mu Tammsaare pargi esinemisest välja tõmmatud vaid paar lauset ja need annavad eksliku pildi. Olin seda meelt, et me ei tohi teha valesamme."