Eelmisel neljapäeval korraldas septembris ametiaega lõpetav Riigikohtu esimees Märt Rask suurejoonelise vastuvõtu – Lennusadamas toimunud õhtusöök meenutas vabariigi aastapäeval korraldatavat presidendi vastuvõttu, makstes kokku ligikaudu 19 000 eurot.

Rask selgitas, et sel korral püüdis Riigikohus korraldada varasemaga võrreldes pidulikuma vastuvõtu. „Küsimus on õigusemõistmise autoriteedis ja väärikuses, kohtunike ühtekuuluvustunde loomises. Näiteks varasematel kordadel ei ole me inimesi vastuvõtule kutsunud koos kaaslasega. Seekord kutsusime. See on oluline, sest igapäevaselt õigusemõistmisega tegelevate inimeste suhtlusringkond on tegelikult väga ahtake, mistõttu on eriti oluline, et üks kord aastas oleks neil võimalik ka omavahel vabamas vormis suhelda,” rääkis Rask. Riigikohtu iga-aastasel vastuvõtul osales umbes 275 valitud külalist, peamiselt üle Eesti üldkogule tulnud kohtunikud, samuti tippametnikud ja -poliitikud. Neile lõi meeleolu Raivo Tafenau bänd, toimus ka kohtunike tunnustamine Terava sule aumärgi üleandmisega ja parima kohtunike koolitaja tunnustamine.

Lennusadam valiti Raski sõnul galaõhtu pidamiseks seetõttu, et väga paljud kohtunikud ei olnud selles harivas muuseumis seni käinud. „Meil olid päeval ekskursioonid. Kohtunikud peavad olema Eesti eluga kursis. Lennusadam on väärt enda ekspositsiooniga tutvumist,” kinnitas riigi esikohtunik. Rask kiitis ka kätlemistseremooniat juhatanud Eero Rauna, kes aitas Riigikohut Lennusadama vastuvõtu korraldamisel. „Tal on pikaajaline presidendi vastuvõttude kogemus, millest oli meilegi palju kasu,” kiidab Rask.

Kinnine pidu

Kui presidendi vastuvõtt on avalik üritus, sellest teatakse ette, tehakse teleülekanne ja pildistatakse iga kätlejat, siis Riigikohtu kord aastas toimuv pidulik vastuvõtt on kinnine üritus. Märt Raski sõnul ei ole tegemist seltskonnaüritusega. „Kui oleksime tahtnud sedasorti vastuvõtu korraldada, oleksime pidanud heeroldiks kutsuma Anu Saagimi,” muheles Rask.

Edevus on ebaeetiline

„Tegelikult on isegi kohtunike eetikakoodeksis kirjas, et kohtunik ei eksponeeri ennast ega oma perekonda ajakirjanduses,” viitas Rask. „Olen veendunud, et liigse edevusega on võimalik õigusemõistmise autoriteeti tõsiselt kahjustada.”

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Marko Pomerantsi sõnul kogunevad kohtunikud ainult üks kord aastas ning sel kujul – pidulik vastuvõtt ja töisem üldkogu – on see täiesti õigustatud.KÜLALISED

Kohtunikele sekundeerisid poliitikud ja ametnikud

Kutsutud olid kõik ametis olevad ja hiljuti pensionile siirdunud kohtunikud, kohtunikukandidaadid ja Eesti kohtunikud Euroopa kohtutes. Samuti olid kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur, õiguskantsler Indrek Teder ja tema asetäitja, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja aseesimees Deniss Boroditš, Riigikogu õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants jpt.