"Streik saab lõppeda siis, kui on olemas tõsised kokkulepped ja kokkulepetel allkiri all," ütles Rehemaa.

"Täna ministrilt saadud paber ütleb selgelt, et residentidele täistööaja tasustamine on plaanis alles alates 2014. aastast. See on üks meie põhilisi nõudmisi, mis hoiaks noori arste Eestis ning tähendab seda, et streik ei saa kuidagi lõppeda," ütles Rehemaa.

Seda, miks just 2014. aastast plaanitakse residentidele täistööaja eest maksma hakata, Rehemaa sõnul täna ei arutatud. "Rahast ei tohtinud täna üldse rääkida," ütles Rehemaa.

Arstide liidu juht Andres Kork ütles, et 40-tunnise töönädala tasutamine on loomulik. "Ministri sõnul läheb see maksma üks miljon eurot aastas, kuid 97 sel aastal Eestist lahkunud arsti õpe läheb riigile maksma 6 miljonit eurot. Hoides kokku piskut ma raiskame palju," ütles Kork.

"Sel teemal me kompromisse ei tee, resident on arst," ütles Kork.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on aga arstide nõudmised residentide töötasu teema kollektiivlepingu läbirääkimiste käigus tekkinud uus nõudmine. "Kuna riigieelarve menetlus on jõudnud parlamenti, siis saame hoolitseda selle eest, et residentide töötasu võetaks teemaks järgmise eelarve läbirääkimisel," ütles Pevkur.

Minister Hanno Pevkuri kutsel kogunes täna tervishoiusektori partnerite esindajatest koosnev tervishoiusüsteemi tulevikunägemuse töörühm.

Kohtumisel andis ministeerium ülevaate käimasolevatest tegevustest Eesti tervishoiusüsteemi korrastamisel ja osalenud organisatsioonide esindajad kirjeldasid oma nägemust Eesti tervishoiusüsteemi kitsaskohtadest.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul rõhutasid mitmed organisatsioonid, et Eesti tervishoiusüsteem peab olema patsiendikeskne ning suur mure oli tervishoiutöötajate järelkasv ehk koolituse suurendamise vajadus. „Probleemidele lahenduse otsimiseks esitasin osapooltele arutamiseks mõttepaberi, mis kaardistab olulised teemad tervishoiu jätkusuutlikkuse tagamiseks ning on aluseks edasisteks aruteludeks,“ ütles Pevkur. Kommentaare ning ettepanekuid oodatakse osapooltelt 12. oktoobriks.

Ühiselt lepiti kokku, et järgmine kohtumine on kolmapäeval, 17. oktoobril kell 15.

Tervishoiu tuleviku töörühma kuuluvad arstide liidu, arstiteadusüliõpilaste seltsi, eratervishoiuasutuste liidu, haiglate liidu, hooldusravi osutajate ühenduse, kiirabi liidu, nooremarstide ühenduse, patsientide esindusühingu, patsientide nõukoja, perearstide seltsi, sotsiaalministeeriumi, Tallinna ja Tartu tervishoiukõrgkooli, Tartu ülikooli, tervishoiualatöötajate ametiühingute liidu, tervishoiutöötajate kutseliidu ja õdede liidu esindajad.