OECD viimaste aastate üld- ja perearstide palgastatistika on üsna lünklik - 34 liikmesriigi hulgast on 21 aasta jooksul avaldatud võrreldavatel alustel numbreid 20, viimasel paaril-kolmel aastal 15 riigist.

Nende 15 riigi võrdluses ületab Eesti üld- ja perearstide palga suhe maa keskmisse palka vaid Ungarit. Eestis teenisid arstid 2010. aastal OECD statistika järgi 1,65 korda rohkem kui riigi keskmine palk, Ungaris 1,40 korda rohkem. Statistika ei kajasta spetsialiseerunud arstide sissetulekuid.

Keskmisega võrreldes kõige enam on meedikute töö hinnatud Ladina-Ameerikas - näiteks Mehhikos oli OECD statistika järgi keskmine palk 2010. aastal 447 eurot, sealsetel arstidel seevastu 3,63 korda rohkem ehk 1626 eurot.