1. oktoobrist peatatakse plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud Tallinna ja Tartu haiglates, 8. oktoobrist võib tööseisak neis haiglates laieneda statsionaari ning streigiga liitub Pärnu, Viljandi, Narva ja Kuressaare haigla plaanilise ambulatoorse arstiabi süsteem, teatasid arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit.

Streigi ajal töötavad kiirabi, erakorralise meditsiini osakonnad ja patsientidele antakse vältimatut arstiabi. Plaanilist arstiabi osutatakse kuni 18-aastastele lastele, rasedatele ja onkoloogilist ravi saavatele patsientidele. Streigi maksimaalne võimalik ulatus on kogu plaanilise arstiabi peatamine suuremates linnades. Täpsemat teavet töökorraldusest streigi ajal annavad patsientidele haiglad, üldinfo avaldatakse arstide liidu ja tervishoiutöötajate kodulehel ja ajakirjanduses.

Streigi peamine eesmärk on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine. „Taotleme üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimist, et saaksime ravida patsiente oma kodumaal, töötades normaalse koormusega ja motiveeriva palga eest,“ ütles tervishoiutöötajate kutseliidu president Iivi Luik.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur kinnitas mõne päeva eest taas, et ta ei osale tervishoiutöötajate kollektiivlepingu- ja palgaläbirääkimistel, kuna sotsiaalministeerium ei ole tervishoiutöötajate tööandja. Ministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja ütles uudise kohta ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna palati sulgemisest õdede puuduse tõttu, et Eestis on haiglad kas aktsiaseltsid või sihtasutused ning sotsiaalministeerium ei sekku üksiku haigla personalipoliitikasse.

„Sotsiaalminister ja tema alluvad on seega selgelt välja ütelnud, et arstide ja õdede puudus Eestis ei ole riiklikult oluline probleem ja sotsiaalministeerium selle lahendamisega ei tegele,“ nentis arstide liidu president Andres Kork.