Tähtaegselt, 3. mai seisuga, oli 343-st deklaratsioonist täidetuna laekunud 339. Õigeaegselt deklareerisid oma majanduslikke huve, varalist seisu ja varalisi kohustusi Vabariigi President, 100 Riigikogu liiget, Vabariigi Valitsuse ja Riigikohtu liikmed, riigisekretär, riigi peaprokurör, juhtivad riigiprokurörid ja juhtivprokurörid, ringkonna-, haldus- ja maakohtute esimehed, Eesti Panga president ja nõukogu liikmed, õiguskantsler, suursaadikud, riigikontrolör, Riigikontrolli peakontrolörid, maavanemad, Teaduste Akadeemia president, ülikooli rektorid.

Samuti kõik Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu, Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu, Rahvusooper Estonia nõukogu, Tagatisfondi nõukogu, Eesti Töötukassa Nõukogu, Eesti Haigekassa Nõukogu, Eesti Arengufondi nõukogu ja Audiitortegevuse Järelevalve nõukogu liikmed.

Ühepäevase hilinemisega esitas deklaratsiooni üks endine ametiisik ja üks Eesti Kultuurkapitali nõukogu liige ning kolmepäevase hilinemisega üks endine ametiisik.

Käesoleva ajani pole deklaratsiooni esitanud Riigikogu liige Juku-Kalle Raid. Komisjon otsustas küsida Juku-Kalle Raidilt järgmiseks, 14. mail toimuvaks komisjoni istungiks kirjalikku selgitust deklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmise põhjuste kohta. Pärast selgitustega tutvumist otsustab komisjon, kas deklaratsiooni esitamata jätmise põhjused on mõjuvad ja kas edastada materjalid edasiseks menetluseks õiguskaitseorganitele või mitte.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt avaldatakse kahe kuu jooksul 213 deklaratsiooni Riigi Teatajas. Avaldamisele kuuluvad Riigikogu liikmete, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikmete, Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikmete, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri, õiguskantsleri, suursaadikute, riigi peaprokuröri, Riigikohtu esimehe ja liikmete, riigisekretäri, ringkonna- , haldus- ja maakohtu esimeeste ja maavanemate deklaratsioonid.

Avalikustamisele ei kuulu käesoleval aastal 130 deklaratsiooni.