Delfi küsimusele, kas SDE on alustanud süsteemselt Keskerakonna valijate endale meelitamist vastas Ossinovski, et sotsid on alustanud süsteemset tööd vene emakeelega inimeste suunal. "Erinevalt parempoolsetest erakondadest arvame me, et meie vene elanikele muret tekitavatel teemadel on vaja rääkida, ehkki mugavam on alati vait olla. Erinevalt Keskerakonnast ei arva me aga, et rääkida tuleks loosungitega nagu "Meie päästame vene kooli!". See polariseerib kogukondasid ning viib meid kaugemale sihist kujundada selline ühiskond, kus kõik Eesti elanikud tunnevad ennast turvaliselt ja ühiskonda kaasatuna," rääkis Ossinovski.

Seepärast lähtume me oma seisukohtade kujundamisel sellest, et probleemide lahendus peab olema mõistlik ning ehitama silla kahe kogukonna vahel, lisas ta.

Osa Keskerakonna valijatest on selliste vaadetega, et nad ei taha eestlastega milleski kompromisse teha ning nende toetust me ei otsi, sõnas Ossinovski. "Seepärast ei saa öelda, et meie sihtrühm on ainult Keskerakonna valijad. Selleks on kõik mõistlikud eestlased ja venelased, kes saavad aru, et rahulikuks kooseluks tuleb kokku leppida."

Venelaste seas on Ossinovski sõnul väga palju neid, kes ei ole siiani üldse valimas käinud, sest ei saanud nõustuda ei Keskerakonna agressiivse stiiliga ega parempoolsete natsionalistliku lähenemisega. Kindlasti soovib SDE anda neile alternatiivse poliitilise väljundi.

Keskerakonnast on saanud nišipartei

Osaliselt tänu Keskerakonna juhtimisprobleemidele, aga osalt ka tänu oma konfrontatsioonilisele stiilile on Keskerakond sisuliselt muutunud isoleerituks nišiparteiks, selgitas Ossinovski. Ent tähelepanuta jääb tihti see, et tänu sellele arengule on venekeelsete elanike mured muutunud Eestis nišiteemaks. Kui üks kolmandikku elanikkonnast ei ole korralikult ühiskondlikku debatti kaasatud, on see ohtlik Eesti ühiskonnale. Nimelt kui demokraatlik kanal on kinni, siis võivad selle grupi mured ühel hetkel avalduda ebademokraatlikul teel.

"Nagu öeldud, püüame meie leida eesti kogukonnaga kokkupuutepunkte, et teatud asjades kokku leppida. Teisisõnu tahame me venelase Eestis nišistaatusest välja tuua. Usun, et enamik vene valijaid on selle lähenemisega nõus - me lubame vähem, aga asju, mida on võimalik reaalselt ära teha."

Sotsid ei karda, et vene valijaid püüdes võib SDE ilma jääda eesti elektoraadist. "Me ei räägi vene teemadel pelgalt selleks, et saada venelaste hääli, vaid seepärast, et arvame, et see on kogu Eesti jaoks oluline ja õige. Seepärast ei ole see poliitika suunatud ainult venelastele, vaid ka kõigile eestlastele, kes on väsinud rahvustevaheliste pingete üles kütmisest poliitikute poolt."

Kui mõni eestikeelne valija arvab, et meil ei tuleks kogukondade vahel kompromisse otsida ja ühiseid lahendusi leida, siis ta ei ole sotsiaaldemokraatlikke väärtusi jagav inimene. Ka selliste inimeste jaoks on meil erakonnad olemas, sõnas riigikogulane.

Vene kool vajab kindlasti reformi

Küsimusele, mida muudaksid sotsid vene koolide eesikeelsele haridusele üleminekus vastas Ossinovski, et venekeelsete koolide osas on meie seisukoht olnud väga selge ja ühene. "Vene kool vajab kindlasti reformi, mistõttu loosungid "Käed eemale vene koolist" on rumalad ja vastutustundetud. Ent selle reformi alusloogikaks peab olema hariduse kvaliteet."

Meil on väga häid näiteid keelekümbluse edust nii lasteaedades kui põhikoolis. Kui seda praktikat täiustada ja laiemalt rakendada, ei ole hariduse seisukohast mitte mingit vahet, kas gümnaasiumis on eesti keeles 50, 60 või 70% - need lapsed valdavad eesti keelt, mistõttu saavad nad ka korralikku hariduse. "Praegu on tekkinud olukord, kus osa lapsi, kes tulid puhtalt vene klassidest gümnaasiumi, ei saa õppetööga korralikult hakkama. B1 keeletasemega ei ole võimalik õppida ajalugu eesti keeles. Paljudes Ida-Viru koolides on see vaieldamatu fakt, mitte poliitiline avaldus. Samas on neis klassides neid, kes õppisid 9 aastat keelekümbluse vormis. Nii õpetajad kui õpilased ütlevad, et see grupp saab täiesti probleemideta hakkama."

Reformida tuleb koolieelset ja põhikooliharidust, et gümnaasiumi jõudes oleks vene noortel eesti keel korralikult selge. Praegusel kujul kahjustab see reform vene noorte hariduse kvaliteeti ning suurendab hariduslikku kihistumist vene ja eesti noorte vahel, arvas Ossinovski.