Küsitletute hinnangul oli Trump debatis selge võitja ja teda pidas edukamaks 60% küsitlejatest. 21% vastajatest arvas, et seda võib öelda hoopis Bideni kohta ning 19% ei osanud vastata.

Kui valijatelt küsiti, kelle poolt nad hääletada kavatsevad, selgus, et Biden kaotas debati tulemusel toetust, ent vaid õige pisut. Tõsi küll, võtmeosariikides on Biden küsitluste järgi kaotamas ning seetõttu tähendab ka väike muutus olukorra jätkuvat halvenemist. Debati järel lubas tema poolt hääletada 46,7% vastanuist ja Trumpi poolt 43,9% vastanuist. Bideni toetusreitingus tähendas see 1,6% suurust langust ning Trumpi jaoks 0,3% suurust tõusu.

Osariikide delegaatidel põhineva valimissüsteemi tõttu määravad tulemuse tõenäoliselt kuue kõhkleva võtmeosariigi valijad ning see on otsustavam faktor kui üleriigiline toetus. Seal paistab Trumpi lootus võiduks vajalike delegaatide kokkusaamiseks praeguse seisuga tugevam.

Donald Trumpi ja Joe Bideni debatt 28. juunil

Ipsose küsitluses osalenutelt päriti enne debatti ka seda, millised teemad neid valimistel kõige tugevamini mõjutavad. Kõige levinumaks vastuseks olid inflatsioon ja elukallidus, millele järgnes migratsioon ning poliitiline polariseerumine. Küsitlus näitas, et valijate usaldus Bideni üldise töövõime suhtes langes ning arvamus Trumpi omast paranes.

Samal ajal ei muutunud nende hinnang sellele, kuidas kumbki konkreetsete poliitikavaldkondadega hakkama saaks. Nii enne kui pärast debatti leidsid küsitletud, et Trump saab paremini hakkama elukalliduse ja immigratsiooniga ning Bideni puhul peeti usutavamaks tema abordipoliitikat ning võimet poliitilist polariseerumist vähendada.